Srovnání systému HL Tauri a Sluneční soustavy

Obrázek srovnává velikost oběžných drah planet Sluneční soustavy s protoplanetárním systémem HL Tauri. Ačkoliv hvězda sama je mnohem menší než Slunce, disk kolem HL Tauri se rozkládá do téměř trojnásobné vzdálenosti od centrální hvězdy než je oběžná dráha Neptunu od Slunce.

Kredit:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

O snímku

Id:eso1436e
Jazyk:cs
Typ:Koláž
Datum zveřejnění:6. listopadu 2014 13:00
Související články:eso1436
Velikost:5460 x 3463 px

O objektu

Jméno:HL Tauri
Typ:Milky Way : Star : Circumstellar Material : Disk : Protoplanetary

Image Formats