Messier 100 - Pracht in grootse vormen

Spiraalstelselszijnesthetisch gezien meestal zeer aantrekkelijkobjecten,vooralwanneer ze recht van voren te zien zijn. En deze foto is hiervan een bijzonder mooi voorbeeld:het is het grootsespiraalvormige melkwegstelsel Messier100,gelegen inhetzuidelijke deel vanhet sterrenbeeldComaBerenices (Haar van Berenices). Dit sterrenbeeld ligt opongeveer 55miljoen lichtjaarvan de aarde.

Terwijl bij Messier 100 despiraalarmen duidelijk herkenbaar zijn, vertoonthet centrum ook veel zwakkere balkachtigestructuren, waardoor we Messier 100 classificerenals typeSAB.Hoewel hetnietmakkelijk te zien is op de foto,hebben wetenschappershet bestaan​​van de balk bevestigd door het stelsel op andere golflengten te observeren.

Deze zeergedetailleerdeafbeeldingtoont de belangrijkste eigenschappen van een sterrenstelselvan dit type:reusachtigewolkenvan waterstofgas,gloeiend alsrode vlekken omdat ze de geabsorbeerde energie van pas geboren, massieve sterren opnieuw uitstralen; de uniforme helderheid van oudere, gelige sterren rond het centrum; en zwarte flarden van stof geweven door de armen van de Melkweg.

Messier100iseen vandehelderste objecten vandeVirgoCluster: hetdichtstbijzijndeclustervan sterrenstelsels ten opzichte van ons eigen sterrenstelsel,de Melkweg. De Virgo Cluster bevat meer dan2.000sterrenstelsels,waaronder spiraal-,elliptische en onregelmatige sterrenstelsels.Deze fotois een combinatie vanbeelden door hetFORS-instrumentopESO'sVery Large Telescope te Paranalin Chili, geschoten met rode (R), groene (V)en blauwe(B)filters.


Links:


Vertaling:
Teun van Vijfeijken

Credit:

ESO

Over de afbeelding

Id:potw1330a
Taal:nl-be
Type:Observatie
Publicatiedatum:29 juli 2013 10:00
Grootte:1257 x 943 px

Over het object

Naam:M 100, Messier 100
Type:Local Universe : Galaxy : Type : Spiral
Afstand:55 miljoen lichtjaren
Constellation:Coma Berenices

Image Formats

Grote JPEG
532,8 KB

Inzoomen


Wallpapers

1024x768
343,2 KB
1280x1024
484,4 KB
1600x1200
668,1 KB
1920x1200
745,9 KB
2048x1536
1009,9 KB

Coordinates

Position (RA):12 22 54.92
Position (Dec):15° 49' 20.11"
Field of view:5.26 x 3.94 arcminutes
Orientation:North is 0.1° left of vertical

Kleuren & filters

BandTelescoop
Optisch
B
Very Large Telescope
FORS1
Optisch
V
Very Large Telescope
FORS1
Optisch
R
Very Large Telescope
FORS1