eso1821tr — Bilim Bülteni

ESO’nun VLT’sine Yakalanan Yeni Doğan Gezegenin İlk Doğrulanmış Görüntüsü

Gezegenin tayfı bulutlu bir atmosfere işaret ediyor

02 Temmuz 2018

ESO’nun Çok Büyük Teleskopu üzerindeki gezegen-avcısı SPHERE aygıtı genç bir yıldızın etrafındaki tozlu disk içerisinde oluşum aşamasındaki bir gezegenin onaylanmış ilk görüntüsünü aldı. Yeni oluşan gezegen oldukça genç yıldız PDS 70 etrafındaki ilkel gaz ve toz diski içerisinde ilerliyor. Elde edilen verilere göre gezegenin bulutlu bir atmosfere sahip.

Almanya, Heidelberg’deki Max Planck Gökbilim Enstitüsü’nden bir grup gökbilimci genç cüce yıldız PDS 70 etrafındaki gezegen oluşumunun dikkat çekici bir anını yakaladı.  ESO’nun Çok Büyük Teleskopu üzerindeki — var olan en güçlü gezegen-avcısı araçlarından biri olan — SPHERE aygıtını kullanan uluslararası ekip PDS 70b adı verilen, genç yıldızın etfafındaki gezegen oluşum maddesi boyunca ilerleyen oluşmakta olan bir gezegenin ilk tespitini yaptı [1].

SPHERE aygıtı ekibin gezegenin parlaklığını farklı dalgaboylarında ölçmelerini de sağlayarak, atmosferine dair bilgi toplamalarına yardımcı oldu.

Yeni gözlemler sayesinde gezegen görüntünün karartılmış merkezinin sağına doğru parlak bir nokta şeklinde açıkça görülebilmektedir. Gezegen merkezdeki yıldızdan ortalama üç milyar kilometre uzaklıktadır, yaklaşık olarak Uranüs ve Güneş mesafesi kadar. Analizler PDS 70b gezegeninin Jüpiter’in birkaç katı büyüklüğünde bir gaz devi olduğunu gösteriyor. Gezegenin yüzey sıcaklığı  yaklaşık 1000°C kadar ölçülürken, bu da onu Güneş Sistemimiz’deki hergangi bir gezegenden çok daha sıcak yapıyor.

Görüntünün merkezindeki karanlık bölge taççeker nedeniyle olup, merkezi yıldızın kör edici ışığını engelleyen bir maske görevi görerek, gökbilimcilerin çok daha sönük olan disk ve yoldaş gezegeni tespit edebilmelerini sağlamaktadır. Bu maske olmadan, gezegenden gelen sönük ışık PDS 70’in yoğun parlaklığı nedeniyle tümüyle alt edilmektedir.

Genç yıldızların etrafındaki bu diskler gezegenlerin doğdukları yerlerdir, ancak şimdiye kadar sadece birkaç gözlemle bunların içindeki bebek gezegenlerin ipuçları tespit edilebilmiştir,” diye açıklıyor PDS 70’in halen oluşmakta olan gezegenini keşfeden ekibe liderlik eden Miriam Keppler. “Şimdiye kadar olan problem, bu gezegen adaylarından çoğunun disk içerisinde belirlenmiş olmalarıydı,”.

PDS 70’in genç yoldaşının keşfi heyecan verici bir bilimsel sonuç olup şimdiden daha ayrıntılı araştırılmayı hak etmektedir. Keşif ekibinden çoğu gökbilimci ile Keppler’i de içeren ikinci bir ekip, PDS 70’in yeni yoldaş gezegenini daha ayrıntılı bir şekilde incelemek için geçtiğimiz aylarda takip gözlemleri gerçekleştirdi. Gezegenin burada açıkça görülen dikkat çekici görüntüsünü elde etmekle kalmadılar, tayfını almayı bile becerdiler. Bu tayf bilgisine göre gezegenin atmosferi bulutlu bir yapıya sahip.

PDS 70’in gezegen yoldaşı bir geçiş diski meydana getirdi — merkezinde büyük bir “delik” olan bir öncül-gezegen diski. Onlarca yıldır bilinen bu içteki boşlukların disk-gezegen etkileşimi nedeniyle oluştukları öne sürülüyordu. Artık ilk kez gezegeni görebiliyoruz.

Keppler’in sonuçları gezegen evriminin karmaşık ve zayıfça-anlaşılmış olan erken evreleri hakkında yeni bir pencere açıyor,” diye yorumluyor genç gezegeni araştırmak üzere çalışan ikinci ekibin lideri André Müller. “Gezegen oluşumunun arkasındaki süreçleri anlamak için genç bir yıldızın diskinde yer alan bir gezegeni gözlememiz gerekiyordu.” Gezegenin atmosferi ve fiziksel özelliklerini tanımlayan gökbilimciler gezegen oluşumunun teorik modellerini test edebilecekler.

Tozla kaplı bir gezegenin ilk anlarını yakalamak sadece ESO’nun ötegezegenleri ve yakın yıldızların etrafındaki diskleri yüksek-karşıtlığa sahip görüntüleme yöntemiyle araştıran SPHERE aygıtının etkileyici teknolojik yetenekleri sayesinde mümkün olabilirdi. Bir taççeker kullanarak yıldızdan gelen ışığı engelleseniz de, SPHERE hala gezegenimsi yoldaşlardan gelen sönük sinyali parlak genç yıldızların ışığından, çoklu dalgaboylarında ve konumlarda, ayırabilmek için zekice tasarlanmış gözlem stratejilerini ve veri işleme tekniklerini kullanmak zorundadır [2].

Max Planck Gökbilim Enstitüsü yöneticisi ve ekiplerin lideri Thomas Henning, bu bilimsel macerayı şöyle özetliyor: “Bu yüksek-teknoloji ürünü makineyi üretmek için on yıldan fazladır süren gayretler sonrasında, SPHERE artık bize bebek-gezegen keşiflerini sunarak karşılık veriyor!

Notlar

[1] Disk ve gezegenin görüntüleri ile gezegenin tayfı SHINE (Ötegezegenler için Sphere Kırmızı-ötesi Taraması) ve DISK (çöküntü diski sphere taraması) adlı iki tarama programı ile elde edilmiştir. SHINE yeni ötegezegenleri ve gezegen sistemlerini keşfetmek için yakın-kırmızı ötesinde SPHERE’in yüksek karşıtlığını ve yüksek açısal çözünürlüğünü kullanarak 600 genç yakın yıldızı görüntülemeyi amaçlamaktadır. DISK bilinen, genç gezegen sistemlerini ve onların çöküntü disklerini keşfederek gezegen oluşumunun başlangıç koşullarını ve gezegenimsi yapıların evrimini araştırmaktadır.

[2] Gökbilimciler parlak yıldızın yakınındaki gezegenin zayıf sinyalini ayırabilmek için Dünya’nın dönüşünden faydalanan gelişmiş bir yöntem kullanıyor. Bu gözlem yonteminde, SPHERE saatler süresine sabit kalmaya çalışarak sürekli yıldızın gorüntüsünü alıyor. Sonuç olarak, gezegenin yavaşça döndüğü ve yıldız halesine göre görüntüdeki yerini değiştirdiği görülmektedir. Özel olarak hazırlanan nümerik algoritmalar kullanılarak birleştirilen tekil görüntüler gözlem boyunca sabit kalan bir görüntüyü meydana getirmekte ve yıldızdan gelen ışık filtrelenmektedir. Bu sayede geride görünür hareket yapan nesneleri bırakmaktadır ve bu da gezegeni görünür hale getirmektedir.

Daha fazla bilgi

Bu araştırma “Discovery of a planetary-mass companion within the gap of the transition disk around PDS 70” ve “Orbital and atmospheric characterization of the planet within the gap of the PDS 70 transition disk” başlıklı iki ayrı makale şeklinde Astronomy & Astrophysics adlı dergide yayımlanmak üzere sunulmuştur.

Keşif makalesinin ekibinde M. Keppler (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), M. Benisty (Univ. Grenoble, France and Unidad Mixta Internacional Franco-Chilena de Astronomía, Şili),  A. Müller (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), Th. Henning (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), R. van Boekel (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Ge Almanya), F. Cantalloube (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), C. Ginski (Leiden Observatory, Hollanda), R.G. van Holstein (Leiden Observatory, Hollanda), A.-L. Maire (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya),  A. Pohl (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), M. Samland (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), H. Avenhaus (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), J.-L. Baudino (Department of Physics, University of Oxford, Oxford, BK), A. Boccaletti (LESIA, Observatoire de Paris, Fransa), J. de Boer (Leiden Observatory, Hollanda), M. Bonnefoy (Univ. Grenoble, Fransa), S. Desidera (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italya),  M. Langlois (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, Fransa ve CRAL, UMR 5574, CNRS, Université de Lyon, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Fransa), C. Lazzoni (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italya), N. Pawellek (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), T. Stolker (Institute for Particle Physics and Astrophysics, ETH Zurich, İsviçre), A. Vigan (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, Fransa), T. Birnstiel (University Observatory, Faculty of Physics, Ludwig-Maximilians- Universität München, Almanya), W. Brandner(Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), G. Chauvin (Univ. Grenoble, Fransa ve Unidad Mixta Internacional Franco-Chilena de Astronomía, Şili), M. Feldt (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), M. Flock (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, ABD ve Kavli Institute For Theoretical Physics, University of California, ABD), J. Girard(Univ. Grenoble, France and ESO, Şili), R. Gratton (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, İtalya), J. Hagelberg (Univ. Grenoble, Fransa), A. Isella (Rice University, Department of Physics and Astronomy, ABD), M. Janson (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya ve  Department of Astronomy, Stockholm University, İsveç), A. Juhasz (Institute of Astronomy, Cambridge, BK), J. Kemmer (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), Q. Kral (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Fransa ve Institute of Astronomy, Cambridge, BK), A.-M. Lagrange (Univ. Grenoble, Fransa), R. Launhardt (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Germany), G. Marleau (Institut für Astronomie und Astrophysik, Eberhard Karls Universität Tübingen, Almanya ve Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya) A. Matter (Université Côte d’Azur, OCA, CNRS, Fransa), F. Ménard (Univ. Grenoble, Fransa), J. Milli (ESO, Şili), P. Mollière (Leiden Observatory, Hollanda), C. Mordasini (Physikalisches Institut, Universität Bern, İsviçre), J. Olofsson (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya, Instituto de Física y Astronomía, Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso, Şili, ve Núcleo Milenio Formación Planetaria - NPF, Universidad de Valparaíso, Şili), L. Pérez (Max-Planck-Institute for Astronomy, Bonn, Almanya ve Universidad de Chile, Departamento de Astronomia, Şili), P. Pinilla (Department of Astronomy/Steward Observatory, University of Arizona, ABD), C. Pinte (Univ. Grenoble, France, UMI-FCA, CNRS/INSU, France (UMI 3386), ve Dept. de Astronomía, Universidad de Chile, Şili, ve  Monash Centre for Astrophysics (MoCA) and School of Physics and Astronomy, Monash University, Avustralya), S. Quanz (Institute for Particle Physics and Astrophysics, ETH Zurich, İsviçre), T. Schmidt (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Fransa), S. Udry (Geneva Observatory, University of Geneva, İsviçre), Z. Wahhaj (ESO, Şili), J. Williams (Institute for Astronomy, University of Hawaii at Manoa, Honolulu, ABD), A. Zurlo (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Fransa, Núcleo de Astronomía, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Şili, Escuela de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Şili), E. Buenzli (Institute for Particle Physics and Astrophysics, ETH Zurich, İsviçre), M. Cudel (Univ. Grenoble, Fransa), R. Galicher (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Fransa), M. Kasper (ESO, Almanya), J. Lannier (Univ. Grenoble, Fransa), D. Mesa (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italy and INCT, Universidad De Atacama, Copiapó, Şili), D. Mouillet (Univ. Grenoble, Fransa), S. Peretti (Geneva Observatory, University of Geneva, İsviçre), C. Perrot (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Fransa), G. Salter (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Fransa), E. Sissa (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, İtalya), F. Wildi (Geneva Observatory, University of Geneva, İsviçre), L. Abe (Université Côte d’Azur, OCA, CNRS, Lagrange, Fransa), J. Antichi (INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri, İtalya), J.-C. Augereau (Univ. Grenoble, Fransa), P. Baudoz (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Fransa), J.-L. Beuzit (Univ. Grenoble, Fransa), P. Blanchard (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Fransa), S. S. Brems (Landessternwarte Königstuhl, Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg, Almanya),  M. Carle (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Fransa), A. Cheetham (Geneva Observatory, University of Geneva, sviçre), A. Costille (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Fransa), A. Delboulbé (Univ. Grenoble, Fransa), C. Dominik (Anton Pannekoek Institute for Astronomy, Hollanda), P. Feautrier (Univ. Grenoble, Fransa), L. Gluck (Univ. Grenoble, Fransa), D. Gisler (Institute for Particle Physics and Astrophysics, ETH Zurich, İsviçre), Y. Magnard (Univ. Grenoble, Fransa), D. Maurel (Univ. Grenoble, Fransa), M. Meyer (Institute for Particle Physics and Astrophysics, ETH Zurich, İsviçre), T. Moulin (Univ. Grenoble, Fransa), T. Buey (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Fransa), A. Baruffolo (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italya), A. Bazzon (Institute for Particle Physics and Astrophysics, ETH Zurich, İsviçre), V. De Caprio (INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Italya), M. Carbillet (Université Côte d’Azur, OCA, CNRS, Lagrange, Fransa), E. Cascone (INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Italya), R. Claudi (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italya), K. Dohlen (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Fransa), D. Fantinel (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italya), T. Fusco (ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales), Fransa), E. Giro (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italya), C. Gry (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Fransa), N. Hubin (ESO, Almanya), E. Hugot (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Fransa), M. Jaquet (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Fransa), D. Le Mignant (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Fransa), M. Llored (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Fransa), O. Möller-Nilsson (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), F. Madec (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Fransa), P. Martinez (Université Côte d’Azur, OCA, CNRS, Lagrange, Fransa), L. Mugnier (ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales), Fransa), A. Origné (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Fransa), P. Puget (Univ. Grenoble, Fransa), D. Perret (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Fransa), J. Pragt (NOVA Optical Infrared Instrumentation Group, Dwingeloo, Hollanda), F. Rigal (Anton Pannekoek Institute for Astronomy, Hollanda), R. Roelfsema (NOVA Optical Infrared Instrumentation Group, Dwingeloo, Hollanda), A. Pavlov (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), C. Petit (ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales), Fransa), G. Rousset (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Fransa), J. Ramos (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), P. Rabou (Univ. Grenoble, Fransa), S. Rochat (Univ. Grenoble, Fransa), A. Roux (Univ. Grenoble, Fransa), B. Salasnich (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italya),C. Soenke (ESO, Almanya), E. Stadler (Univ. Grenoble, Fransa), J.-F. Sauvage (ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales), Fransa), M. Suarez ( INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Italya), A. Sevin (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Fransa), M. Turatto (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italya), L. Weber (Geneva Observatory, University of Geneva, İsviçre) yer almaktadır.

Gezegen özellikleri makalesindeki ekipte A. Müller (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), M. Keppler (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), Th. Henning (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), M. Samland (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), G. Chauvin (Univ. Grenoble Alpes, Fransa ve Unidad Mixta Internacional Franco-Şilina de Astronomía, CNRS/INSU Universidad de Şili, Şili), H. Beust (Univ. Grenoble Alpes, Fransa), A.-L. Maire (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), K. Molaverdikhani (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), R. van Boekel (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya),  M. Benisty (Univ. Grenoble Alpes, Fransa and Unidad Mixta Internacional Franco-Şilina de Astronomía, CNRS/INSU Universidad de Şili, Şili), A. Boccaletti (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Fransa), M. Bonnefoy (Univ. Grenoble Alpes, Fransa), F. Cantalloube (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), B. Charnay (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Fransa), J.-L. Baudino (Department of Physics, University of Oxford, UK), M. Gennaro (Space Telescope Science Institute, ABD), Z. C. Long (Space Telescope Science Institute, ABD), A. Cheetham (Geneva Observatory, University of Geneva, İsviçre), S. Desidera (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, İtalya), M. Feldt (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), T. Fusco (DOTA, ONERA, Université Paris Saclay, and Aix Marseille Université, CNRS, LAM Marseille, Fransa), J. Girard (Univ. Grenoble Alpes, Fransa and Space Telescope Science Institute, ABD), R. Gratton (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, İtalya), J. Hagelberg (Institute for Particle Physics and Astrophysics, ETH Zurich, İsviçre), M. Janson (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya and Department of Astronomy, Stockholm University, Sweden),  A.-M. Lagrange (Univ. Grenoble Alpes, Fransa), M. Langlois (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, Fransa and CRAL, UMR 5574, CNRS, Université de Lyon, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Fransa), C. Lazzoni (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, İtalya), R. Ligi (INAF-Osservatorio Astronomico di Brera, İtalya), F. Ménard (Univ. Grenoble Alpes, Fransa), D. Mesa (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, İtalya and INCT, Universidad De Atacama, Copiapó, Atacama, Şili), M. Meyer (Institute for Particle Physics and Astrophysics, ETH Zurich, İsviçre and Department of Astronomy, University of Michigan, ABD), P. Mollière (Leiden Observatory, Leiden University, the Netherlands), C. Mordasini (Physikalisches Institut, Universität Bern, İsviçre), T. Moulin (Univ. Grenoble Alpes, Fransa), A. Pavlov (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), N. Pawellek (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya and Konkoly Observatory, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Macaristan), S. Quanz (Institute for Particle Physics and Astrophysics, ETH Zurich, İsviçre), J. Ramos (Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Almanya), D. Rouan (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Fransa), E. Sissa (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, İtalya),  E. Stadler (Univ. Grenoble Alpes, Fransa), A. Vigan (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Fransa), Z. Wahhaj (ESO, Şili), L. Weber (Geneva Observatory, University of Geneva, İsviçre), A. Zurlo (Núcleo de Astronomía, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Şili, Escuela de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Şili) yer almaktadır.

Avrupa Güney Gözlemevi ESO, Avrupa'daki en önemli hükümetler-arası gökbilim kuruluşudur ve dünyanın en üretken gökbilim gözlemevidir. 15 Üye Ülke: Avusturya, Belçika,  Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere ile ev sahibi Şili ve stratejik ortak Avustralya tarafından desteklenmektedir. Tasarıma, inşaya ve önemli bilimsel keşiflere olanak sağlayan güçlü yer tabanlı gözlem faaliyetlerine odaklanan iddialı bir program yürütmektedir. ESO ayrıca gökbilim araştırmalarında teşvik edici ve düzenleyici bir dayanışma konusunda öncü bir rol oynamaktadır. ESO Şili'nin Atacama Çölü bölgesinde benzeri olmayan üç adet birinci sınıf gözlem yerleşkesi işletmektedir: La Silla, Paranal ve Chajnantor. ESO Paranal'da dünyanın en gelişmiş optik gökbilim gözlemevi olan Çok Büyük Teleskop'u (Very Large Telescope), ve iki tarama teleskopu işletmektedir. Kırmızı ötesi gözlem teleskopu VISTA dünyanın en büyük tarama teleskopudur ve VLT tarama teleskopu (VST) ise sadece görünür ışıkta gökyüzünü taramak için tasarlanan dünyanın en büyük teleskopudur. ESO var olan en büyük gökbilim projesi ve devrimsel gökbilim teleskopu ALMA'nın ana ortağıdır. ESO şu anda Paranal civarındaki Cerro Armazones’te 39-metre çaplı "gökyüzünü izleyen dünyanın en büyük gözü" olacak Avrupa Aşırı Büyük Teleskopu, E-ELT'yi inşa etmektedir.

ESO Basın Bültenlerinin çevirileri ESO Bilim Toplum Ağı’nda (ESON) bulunan ESO üyesi ve diğer ülkelerdeki bilim toplum uzmanları ve bilim iletişimcileri tarafından gerçekleştirilmektedir. ESON Türkiye çeviri ekibinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) ve Çağ Üniversitesi – Uzay Gözlem ve Araştırma Merkezi’nden (Mersin) uzman kişiler yer almaktadır.

Bağlantılar

İletişim

Arif Solmaz
Çağ Üniversitesi, Uzay Gözlem ve Araştırma Merkezi
Mersin, Türkiye
Tel: +90 324 651 48 00 (1250)
E-posta: arif.solmaz@gmail.com

Miriam Keppler
Max Planck Institute for Astronomy
Heidelberg, Germany
Tel: +49 6221 528 203
E-posta: keppler@mpia.de

André Müller
Max Planck Institute for Astronomy
Heidelberg, Germany
Tel: +49 6221 528 227
E-posta: amueller@mpia.de

Thomas Henning
Max Planck Institute for Astronomy
Heidelberg, Germany
Tel: +49 6221 528 200
E-posta: henning@mpia.de

Mariya Lyubenova
ESO Outreach Astronomer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6188
E-posta: mlyubeno@eso.org

Connect with ESO on social media

Bu bir ESO Basın Bülteni çevirisidir eso1821.

Bülten Hakkında

Bülten No.:eso1821tr
Adı:PDS 70
Tür:Milky Way : Star : Circumstellar Material : Disk : Protoplanetary
Facility:Very Large Telescope
Instruments:SPHERE
Science data:2018A&A...617L...2M
2018A&A...617A..44K

Görüntüler

SPHERE image of the newborn planet PDS 70b
SPHERE image of the newborn planet PDS 70b
sadece İngilizce
Widefield image of the sky around PDS 70
Widefield image of the sky around PDS 70
sadece İngilizce
The dwarf star PDS 70 in the constellation Centaurus
The dwarf star PDS 70 in the constellation Centaurus
sadece İngilizce

Videolar

ESOcast 169 Light: First Confirmed Image of Newborn Planet (4K UHD)
ESOcast 169 Light: First Confirmed Image of Newborn Planet (4K UHD)
sadece İngilizce
Zooming in on the orange dwarf star PDS 70 and its newly discovered planet
Zooming in on the orange dwarf star PDS 70 and its newly discovered planet
sadece İngilizce