Pressmeddelande

ESO:s VLT fångar första bekräftade bilden på en nyfödd planet

Planetens spektrum avslöjar en molnig atmosfär

2 juli 2018

Instrumentet SPHERE på ESO:s Very Large Telescope jagar planeter, och nu har det fångat den första bekräftade bilden på en planet som håller på att bildas i den dammiga skivan som omger en ung stjärna. Den unga planeten karvar ut en bana genom den skiva av gas, stoft och damm som omger den mycket unga stjärnan PDS 70. Mätningarna tyder på att planetens atmosfär är molnig.

Bakom bilden, som på spektakulärt vis fångar hur planetbildning, ligger ett forskarlag som leds av astronomer vid Max Planck-institutet för astronomi i Heidelberg. I teamet ingår även astronomen Markus Janson vid Stockholms universitet. Genom att använda instrumentet SPHERE på ESO’s Very Large Telescope (VLT) – ett av världens just nu mest kraftfulla planetjägarinstrument – har ett internationellt forskarlag gjort den första robusta upptäckt av en ung planet med namnet PDS 70b. Den unga planeten snider en väg genom det planetbildande materialet som omger den unga dvärgstjärnan PDS 70 [1].

Med hjälp av SPHERE har forskarna kunnat mäta upp planetens ljusstyrka vid olika våglängder och därmed också uppskatta olika egenskaper hos dess atmosfär.

Den nya planeten sticker tydligt ut i SPHERE:s mätningar. I bilden syns den som en ljus punkt till höger om stjärnan i mitten (här täckt av en svart cirkel). Planeten ligger ungefär tre miljarder kilometer från den centrala stjärnan, ungefär lika långt som avståndet mellan Uranus och solen. Analysen visar att PDS 70b är en gasjätte som är några gånger större än Jupiter. Temperaturen på planetens yta är cirka 1000 °C, vilket innebär att den är mycket varmare än någon planet i vårt solsystem.

Den mörka cirkeln i bildens mitt beror på att bilden tagits med hjälp av en koronagraf, ett instrument som blockerar det bländande ljuset från den centrala stjärnan och därmed gör det möjligt för astronomer att upptäcka både skivan och planeten, som är båda mycket ljussvaga. Utan denna mask skulle ljuset från den bleka planeten helt överglänsas av stjärnan PDS 70:s intensiva sken.

Astronomen Miriam Keppler leder forskarlaget som nu upptäckten en planet runt PDS 70 som fortfarande håller på att bildas.

– Sådana här skivor som omger unga stjärnor är födelseplatser för planeter. Men hittills har bara ett fåtal observationer upptäckt tecken på babyplaneter inuti, och fram tills nu har problemet varit att de flesta av dessa planetkandidater har lika gärna kunnat vara detaljer i skivan.

Upptäckten av PDS 70:s unga följeslagare är ett spännande forskningsresultat som har redan lett till vidare studier. Ett andra forskarlag, i vilket flera av astronomerna bakom upptäckten också ingår, inklusive Miriam Keppler, har under de senaste månaderna följt upp de ursprungliga observationerna för att undersöka den knappt flygfärdiga planeten i mer detalj. Forskarna kunde nu få fram både den slående tydliga bilden av planeten som visas här, men också ett spektrum av planeten. Analysen av detta spektrum tyder på att den har en molnig atmosfär.

PDS 70:s planet har skulperat en så kallad övergångsskiva – en protoplanetär skiva med ett enormt “hål” i dess mitt. Forskare har sedan årtionden tillbaka känt till skivor med sådana inre glapp och det har spekulerats om de beror på växelverkan mellan skivan och planeten. Nu kan vi för första gången se planeten i en av dessa skivor.

Genom att bestämma planetens atmosfäriska och fysiska egenskaper kan astronomer nu testa teoretiska modeler för hur planeter bildas. Det menar André Müller, som leder det andra forskarlaget som undersökt den unga planeten.

– Kepplers resultat ger oss ett nytt fönster in i de tidigaste, komplexa stadierna i en planets utveckling, som vi ännu förstår mycket lite av. För att att verkligen förstå processerna bakom planetbildning behövde vi observera en planet inuti en ung stjärnas skiva, kommenterar han.

Denna skymt av en dammhöljd planets födsel hade inte kunnat göras utan de tekniska förmågorna hos ESO:s instrument SPHERE, och det är ändå en rejäl utmaning. SPHERE studerar exoplaneter och stoftskivor runt närliggande stjärnor med metoden högkontrastavbildning. Det räcker inte med att blockera stjärnans ljus med hjälp av en koronagraf; SPHERE behöver också utnyttja smarta observationsstrategier och databehandlingsmetoder för att filtrera fram de bleka unga planeterna hos ljusa unga stjärnor [2] vid många olika våglängder och olika tidpunkter.

Thomas Henning, direktör vid Max Planck-institutet för astronomi och ledare för båda forskarlag, sammanfattar detta vetenskapliga äventyr.

– Efter mer än tio år av oerhörda ansträngningar för att bygga detta högteknologiska instrument kan vi äntligen med hjälp av SPHERE skörda upptäckten av babyplaneter!

 

Noter

[1] Bilderna på skivan och på planeten samt planetens spektrum togs fram inom ramarna för två kartläggningsprojekt, SHINE (SpHere INfrared survey for Exoplanets) och DISK (sphere survey for circumstellar DISK). SHINE har som mål att avbilda 600 närliggande unga stjärnor i kortvågigt infrarött ljus med hjälp av SPHERE:s förmåga till högkontrastavbildning och hög vinkelupplösning, med mål att upptäcka och mäta upp egenskaperna hos nya exoplaneter och nya planetsystem. Projektet DISK utforskar redan kända planetsystem och skivor hos unga stjärnor för att studera hur planetbildning inleds och hur olika planetsystem får olika uppbyggnad.

[2] För att kunna få fram den ljussvaga signalen från planeten intill den ljusa stjärnan använder forskarna n avancerad metod som utnyttjar jordens rotation. När SPHERE tillämpar den här metoden tar det bilder på stjärnan under flera timmars tid samtidigt som instrumentet hålls så stabilt som möjligt. Planeten ser då ut att sakta röra sig genom mönstret som stjärnans ljus skapar i instrumentet. Sedan tillämpas numeriska algoritmer för att lägga samman bilderna och att samtidigt filtrera bort allt som inte rör sig under observationen, som till exempel ljuset från stjärnan. Kvar blir bara de delar som inte rör sig, och ljuset från planeten träder fram.

Mer information

Forskningsresultaten presenteras i två artiklar i tidskriften Astronomy & Astrophysics, med titlar  “Discovery of a planetary-mass companion within the gap of the transition disk around PDS 70” och “Orbital and atmospheric characterization of the planet within the gap of the PDS 70 transition disk”.
Forskarlaget bakom artikeln om upptäckten består av M. Keppler (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), M. Benisty (Univ. Grenoble, Frankrike and Unidad Mixta Internacional Franco-Chilena de Astronomía, Chile),  A. Müller (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), Th. Henning (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), R. van Boekel (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), F. Cantalloube (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), C. Ginski (Leiden Observatory, Nederländerna), R.G. van Holstein (Leiden Observatory, Nederländerna), A.-L. Maire (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland),  A. Pohl (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), M. Samland (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), H. Avenhaus (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), J.-L. Baudino (Department of Physics, University of Oxford, Oxford, Storbritannien), A. Boccaletti (LESIA, Observatoire de Paris, Frankrike), J. de Boer (Leiden Observatory, Nederländerna), M. Bonnefoy (Univ. Grenoble, Frankrike), S. Desidera (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien),  M. Langlois (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, Frankrike and CRAL, UMR 5574, CNRS, Université de Lyon, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Frankrike), C. Lazzoni (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), N. Pawellek Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), T. Stolker (Institute for Particle Physics and Astrophysics, ETH Zurich, Schweiz), A. Vigan (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, Frankrike), T. Birnstiel (University Observatory, Faculty of Physics, Ludwig-Maximilians- Universität München, Tyskland), W. Brandner (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), G. Chauvin (Univ. Grenoble, Frankrike and Unidad Mixta Internacional Franco-Chilena de Astronomía, Chile), M. Feldt (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), M. Flock (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, USA and Kavli Institute For Theoretical Physics, University of California, USA), J. Girard (Univ. Grenoble, Frankrike and ESO, Chile), R. Gratton (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), J. Hagelberg (Univ. Grenoble, Frankrike), A. Isella (Rice University, Department of Physics and Astronomy, USA), M. Janson (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland och Department of Astronomy, Stockholm University, Sweden), A. Juhasz (Institute of Astronomy, Cambridge, Storbritannien), J. Kemmer (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), Q. Kral (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Frankrike and Institute of Astronomy, Cambridge, Storbritannien), A.-M. Lagrange (Univ. Grenoble, Frankrike), R. Launhardt (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), G. Marleau (Institut für Astronomie und Astrophysik, Eberhard Karls Universität Tübingen, Tyskland and Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland) A. Matter (Université Côte d’Azur, OCA, CNRS, Frankrike), F. Ménard (Univ. Grenoble, Frankrike), J. Milli (ESO, Chile), P. Mollière (Leiden Observatory, Nederländerna), C. Mordasini (Physikalisches Institut, Universität Bern, Schweiz), J. Olofsson (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland, Instituto de Física y Astronomía, Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso, Chile, and Núcleo Milenio Formación Planetaria - NPF, Universidad de Valparaíso, Chile), L. Pérez (Max-Planck-Institute for Astronomy, Bonn, Tyskland and Universidad de Chile, Departamento de Astronomia, Chile), P. Pinilla (Department of Astronomy/Steward Observatory, University of Arizona, USA), C. Pinte (Univ. Grenoble, Frankrike, UMI-FCA, CNRS/INSU, Frankrike (UMI 3386), and Dept. de Astronomía, Universidad de Chile, Chile, and  Monash Centre for Astrophysics (MoCA) and School of Physics and Astronomy, Monash University, Australia), S. Quanz (Institute for Particle Physics and Astrophysics, ETH Zurich, Schweiz), T. Schmidt (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Frankrike), S. Udry (Geneva Observatory, University of Geneva, Schweiz), Z. Wahhaj (ESO, Chile), J. Williams (Institute for Astronomy, University of Hawaii at Manoa, Honolulu, USA), A. Zurlo (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankrike, Núcleo de Astronomía, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Chile, Escuela de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Chile), E. Buenzli (Institute for Particle Physics and Astrophysics, ETH Zurich, Schweiz), M. Cudel (Univ. Grenoble, Frankrike), R. Galicher (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Frankrike), M. Kasper (ESO, Tyskland), J. Lannier (Univ. Grenoble, Frankrike), D. Mesa (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien and INCT, Universidad De Atacama, Copiapó, Chile), D. Mouillet (Univ. Grenoble, Frankrike), S. Peretti (Geneva Observatory, University of Geneva, Schweiz), C. Perrot (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Frankrike), G. Salter (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankrike), E. Sissa (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), F. Wildi (Geneva Observatory, University of Geneva, Schweiz), L. Abe (Université Côte d’Azur, OCA, CNRS, Lagrange, Frankrike), J. Antichi (INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Italien), J.-C. Augereau (Univ. Grenoble, Frankrike), P. Baudoz (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Frankrike), J.-L. Beuzit (Univ. Grenoble, Frankrike), P. Blanchard (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankrike), S. S. Brems (Landessternwarte Königstuhl, Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg, Tyskland),  M. Carle (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankrike), A. Cheetham (Geneva Observatory, University of Geneva, Schweiz), A. Costille (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankrike), A. Delboulbé (Univ. Grenoble, Frankrike), C. Dominik (Anton Pannekoek Institute for Astronomy, Nederländerna), P. Feautrier (Univ. Grenoble, Frankrike), L. Gluck (Univ. Grenoble, Frankrike), D. Gisler (Institute for Particle Physics and Astrophysics, ETH Zurich, Schweiz), Y. Magnard (Univ. Grenoble, Frankrike), D. Maurel (Univ. Grenoble, Frankrike), M. Meyer (Institute for Particle Physics and Astrophysics, ETH Zurich, Schweiz), T. Moulin (Univ. Grenoble, Frankrike), T. Buey (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Frankrike), A. Baruffolo (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), A. Bazzon (Institute for Particle Physics and Astrophysics, ETH Zurich, Schweiz), V. De Caprio (INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Italien), M. Carbillet (Université Côte d’Azur, OCA, CNRS, Lagrange, Frankrike), E. Cascone (INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Italien), R. Claudi (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), K. Dohlen (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankrike), D. Fantinel (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), T. Fusco (ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales), Frankrike), E. Giro (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), C. Gry (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankrike), N. Hubin (ESO, Tyskland), E. Hugot (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankrike), M. Jaquet (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankrike), D. Le Mignant (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankrike), M. Llored (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankrike), O. Möller-Nilsson (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), F. Madec (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankrike), P. Martinez (Université Côte d’Azur, OCA, CNRS, Lagrange, Frankrike), L. Mugnier (ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales), Frankrike), A. Origné (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankrike), P. Puget (Univ. Grenoble, Frankrike), D. Perret (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Frankrike), J. Pragt (NOVA Optical Infrared Instrumentation Group, Dwingeloo, Nederländerna), F. Rigal (Anton Pannekoek Institute for Astronomy, Nederländerna), R. Roelfsema (NOVA Optical Infrared Instrumentation Group, Dwingeloo, Nederländerna), A. Pavlov (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), C. Petit (ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales), Frankrike), G. Rousset (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Frankrike), J. Ramos (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), P. Rabou (Univ. Grenoble, Frankrike), S. Rochat (Univ. Grenoble, Frankrike), A. Roux (Univ. Grenoble, Frankrike), B. Salasnich (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien),C. Soenke (ESO, Tyskland), E. Stadler (Univ. Grenoble, Frankrike), J.-F. Sauvage (ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales), Frankrike), M. Suarez ( INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Italien), A. Sevin (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Frankrike), M. Turatto (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), L. Weber (Geneva Observatory, University of Geneva, Schweiz).

Teamet bakom artikeln om karaktäriseringen av planeten består av A. Müller (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), M. Keppler (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), Th. Henning (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), M. Samland (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), G. Chauvin (Univ. Grenoble Alpes, Frankrike and Unidad Mixta Internacional Franco-Chilena de Astronomía, CNRS/INSU Universidad de Chile, Chile), H. Beust (Univ. Grenoble Alpes, Frankrike), A.-L. Maire (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), K. Molaverdikhani (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), R. van Boekel (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland),  M. Benisty (Univ. Grenoble Alpes, Frankrike and Unidad Mixta Internacional Franco-Chilena de Astronomía, CNRS/INSU Universidad de Chile, Chile), A. Boccaletti (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Frankrike), M. Bonnefoy (Univ. Grenoble Alpes, Frankrike), F. Cantalloube (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), B. Charnay (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Frankrike), J.-L. Baudino (Department of Physics, University of Oxford, Storbritannien), M. Gennaro (Space Telescope Science Institute, USA), Z. C. Long (Space Telescope Science Institute, USA), A. Cheetham (Geneva Observatory, University of Geneva, Schweiz), S. Desidera (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), M. Feldt (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), T. Fusco (DOTA, ONERA, Université Paris Saclay, and Aix Marseille Université, CNRS, LAM Marseille, Frankrike), J. Girard (Univ. Grenoble Alpes, Frankrike and Space Telescope Science Institute, USA), R. Gratton (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), J. Hagelberg (Institute for Particle Physics and Astrophysics, ETH Zurich, Schweiz), M. Janson (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland and Department of Astronomy, Stockholm University, Sweden),  A.-M. Lagrange (Univ. Grenoble Alpes, Frankrike), M. Langlois (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, Frankrike and CRAL, UMR 5574, CNRS, Université de Lyon, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Frankrike), C. Lazzoni (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), R. Ligi (INAF-Osservatorio Astronomico di Brera, Italien), F. Ménard (Univ. Grenoble Alpes, Frankrike), D. Mesa (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien and INCT, Universidad De Atacama, Copiapó, Atacama, Chile), M. Meyer (Institute for Particle Physics and Astrophysics, ETH Zurich, Schweiz and Department of Astronomy, University of Michigan, USA), P. Mollière (Leiden Observatory, Leiden University, the Netherlands), C. Mordasini (Physikalisches Institut, Universität Bern, Schweiz), T. Moulin (Univ. Grenoble Alpes, Frankrike), A. Pavlov (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), N. Pawellek (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland and Konkoly Observatory, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Hungary), S. Quanz (Institute for Particle Physics and Astrophysics, ETH Zurich, Schweiz), J. Ramos (Max Planck-institutet för astronomi, Heidelberg, Tyskland), D. Rouan (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Frankrike), E. Sissa (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien),  E. Stadler (Univ. Grenoble Alpes, Frankrike), A. Vigan (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankrike), Z. Wahhaj (ESO, Chile), L. Weber (Geneva Observatory, University of Geneva, Schweiz), A. Zurlo (Núcleo de Astronomía, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Chile, Escuela de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Chile).

ESO är Europas främsta mellanstatliga samarbetsorgan för astronomisk forskning och med råge världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det har 15 medlemsländer: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop. VISTA arbetar i infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop och VST (VLT Survey Telescope) är det största teleskopet som konstruerats enbart för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO är en huvudpartner i ALMA, världens hittills största astronomiska projekt. Och på Cerro Armazones, nära Paranal, bygger ESO det extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Forskningsartiklar:

Foton på VLT

Kontakter

Miriam Keppler
Max Planck Institute for Astronomy
Heidelberg, Germany
Tel: +49 6221 528 203
E-post: keppler@mpia.de

André Müller
Max Planck Institute for Astronomy
Heidelberg, Germany
Tel: +49 6221 528 227
E-post: amueller@mpia.de

Thomas Henning
Max Planck Institute for Astronomy
Heidelberg, Germany
Tel: +49 6221 528 200
E-post: henning@mpia.de

Mariya Lyubenova
ESO Outreach Astronomer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6188
E-post: mlyubeno@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sweden@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1821 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1821sv
Namn:PDS 70
Typ:Milky Way : Star : Circumstellar Material : Disk : Protoplanetary
Facility:Very Large Telescope
Instruments:SPHERE
Science data:2018A&A...617L...2M
2018A&A...617A..44K

Bilder

SPHERE:s bild av den nyfödda planeten PDS 70b
SPHERE:s bild av den nyfödda planeten PDS 70b
Vidvinkelvy av himlen runt PDS 70
Vidvinkelvy av himlen runt PDS 70
Dvärgstjärnan PDS 70 i stjärnbilden Kentauren
Dvärgstjärnan PDS 70 i stjärnbilden Kentauren

Videor

ESOcast 169 Light: First Confirmed Image of Newborn Planet (4K UHD)
ESOcast 169 Light: First Confirmed Image of Newborn Planet (4K UHD)
text på engelska
Zooming in on the orange dwarf star PDS 70 and its newly discovered planet
Zooming in on the orange dwarf star PDS 70 and its newly discovered planet
text på engelska