Nauka sa ESO teleskopima

ESO teleskopi daju podatke koji omogućuju dobijanje bitnih rezultata i otkrića u astronomiji i dovode do velikog broja naučnih publikacija svake godine. Astronomi koriste ove vrhunske opservatorije da bi proučavali objekte unutar našeg Sunčevog sistema, pa sve do najudaljenijih tačaka univerzuma.

Sa dva naučna rada koji se objavljuju svakoga dana, ESO opservatorije su najproduktivniji terestrički astromnomski centri na svetu. Najznačajnija naučna dostignuća do kojih se dolazi objavljuju se u ESO saopštenjima za javnost, kao i u ESO-ovom godišnjem izveštaju. Ako ste zainteresovani za naučne radove vezane za ESO, možete:

U ovom odeljku možete pronaći nekoliko primera astronomskih istraživanja baziranih na podacima dobijenim pomoću ESO-ovih teleskopa i instrumenata: