eso1613sr-latn — Saopštenje organizacije

Četiri lasera iznad Paranala

Prva svetlost na Four Laser Guide Star instrumentu na ESO-ovom Veoma velikom teleskopu

27. april 2016.

ESO Paranal opervatorija u Čileu je 26. aprila 2016. godine organizovala događaj u cilju obeležavanja prve svetlosti za četiri moćna lasera koji su krucijalni deo sistema adaptivne optike ESO Veoma velikog teleskopa. Prisutni su imali priliku da vide spektakularni prikaz najnovije laserske tehnologije na veličanstvenom nebu Paranala. Ovo su najmoćniji laseri vodiči ikada korišćeni u astronomske svrhe i ovaj događaj obeležava prvo korišćene višestrukih laserskih zvezda-vodiča na ESO-u.

Zaposleni u ESO-u, uključujući ESO predstavnika iz Čilea, Fernanda Comerona, su bili prisutni na događaju, zajedno sa seniorima predstavnicima kompanija koje su bile zadužene za proizvodnju različitih komponenata sistema.

Four Laser Guide Star Facility (4LGSF) šalje laserske zrake snage 22W ka nebu, u cilju kreiranja veštačkih zvezda vodilja pobuđivajući natrijumove atome u gornjim slojevima atmosfere koji sijaju, te laseri podsećaju na prave zvezde. Veštačke zvezde omogućavaju sistemu adaptivne optike da kompenzuje zamućenje koje uzrokuje Zemljina atmosfera, da bi teleskop mogao da kreira oštre slike. Korišćenje više od jednog lasera omogućava mapiranje turbulencija u atmosferi sa mnogo više detalje radi značajnog poboljšanja kvaliteta slike na velikom vidnom polju.

4LGSF je primer kako ESO pruža priliku evropskoj industriji da vodi kompleksne istraživačke i razvojne projekte. Korišćenje laserskh vlakana od strane 4LGSF-a je jedan od najuspešnijih transfera ESO tehnologije u industriju.

TOPTICA, glavni nemački izvođač radova, bio je radužen za laserski sistem i obezbedio je oscilator, udvostručivač frekvencija i sistem za kontrolu softvera. Wilhelm Kaenders, direktor TOPTICA-e je izjavio: "TOPTICA je uživala u saradnji sa ESO-om veoma mnogo. Bilo je to ne samo lično oduševljenje biti uključen u bavljenje astronomiju, starom ljubavlju, te rad sa veoma pametnim ESO tehnolozima; ovo je takođe bila inspiracija za razvoj naših novih komercijalnih proizvoda". [2]

MPBC iz Kanade je obezbedio pumpe za laserska vlakna i Ramanove pojačavače, koji se baziraju na ESO-ovom licenciranom patentu. Jane Bachynski, predsednik MPB Communications Inc. je izjavila: "MPBC je ponosan na svoju saradnju sa ESO-om u cilju razvijanja Ramanovih pojačavača do mnogo veće snage nego ranije, čime je MPBC tehnologija stigla do samih zvezda. Ovaj događaj označava kulminaciju mnogo godina vrednog rada od strane svih uključenih."[3]

TNO iz Holandije je proizveo montaže optičkih cevi ,koje šire laserski znak i usmeravaju ga ka nebu. Paul de Krom, CEO of TNO, je izjavio: "TNO ceni kooperativno radno okruženje tokom razvoja montaža optičkih cevi i raduje se budućim prilikama da radi sa ESO-om i drugim partnerima sa 4LGSF projekta."[4]

4LGSF je deo Postrojenja za adaptivnu optiku na Unit 4 teleskopu, VLT-a, dizajniran specifično kao sistem adaptivne optike za GALACSI/MUSE i GRAAL/HAWK-I sa četiri natrujumske laserske zvezde vodilje. Sa ovim novim postrojenjem, Paranal opservatorija nastavlja sa trndom najnaprednijih i najmnogobrojnijih sistema adaptivne optike trenutno u funkciji.

4LGSF laseri su razvijeni od strane ESO-a i industrije i već ih nabavljaju druge ustanove, među kojima je i Keck Observatorija, (koja je doprinela industrijskom razvoju teleskopa i troškovima, zajedno sa Evropskom Komisijom), kao i  Subaru Teleskop. U budućnosti će ovi industrijski laseri da budu deo i Gemini Observatorije kao i preferentni izbor mnogorojnih drugih opservatorija i velikih teleskopskih projekata.

Nove tehnike razvijene za 4LGSF popločaće put novim sistemima adaptivne optike za E-ELT Evropski ekstremno veliki teleskop - najveće svetsko oko na nebu.

[5]

Beleške

[1] 4LGSF je druga generacija laserskih zvezda vodiča, sagrađena od strane ESO-a za postrojenje na UT4 VLT teleskopu. Dva najbitnija dela za 4LGSF, laserski sistem i montaže optičkih cevu za pokretanje teleskopskog sistema laserom, dobijeni su iz industrije. Tehnologija vlakana za Ramanov laser, na kome je baziran 4LGSF, razvijen je u ESO-u, patentiran i licenciran u industriji.

[2] Ovaj projekat je omogućio TOPTICA-i da proširi svoje proizvode na novu talasnu dužinu i režim snage. Sada proizvode SodiumStar 20/2, koji je prepoznat kao kvazi-standard za postojeće i planirane teleskope svuda u svetu. Sve naredne generacije izuzetno velikih teleskopskih projkata naprimer, koristiće SodiumStar laser u osnovi. Tokom sedam godina saradnje sa ESO-om kompanija je sa 80 porasla na 200 zaposlenih.

[3] MPBC saradnja sa ESO-om imala je dodatnih benefita u smislu formirane proizvodne linije samostalnih pojačavača frekvencija na skoro svim talasnim dužinama, podržavajući nove primene u naučnim i komercijalnim istraživačkim zajednicama.

[4] Proizvodi razvijeni od strane TNO-a uključivali su doprinos od mnogih snabdevača iz Holandije (Vernooy, Vacutech, Rovasta, Schott Benelux, Maxon Motor Benelux, IPS technology, Sensordata and WestEnd) i drugih internacionalnih kompanija (RMI, Qioptiq, Laser Components, Carl Zeiss, GLP, Faes, Farnell, Eriks and Pfeiffer).  Znanje i tehnološki napredak rada sa ESO-om kosirte i TNO-ovim holandskim i evropskim partnerima u poljima astronomije, komunikacija, proizvodnje poluprovodnika, medicinskih uređaja, svemirskih nauka i zemaljskih posmatranja.

[5] Tekst je prevela Jovana Petrović, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, Departman za fiziku; Matematički fakultet Beograd, Katedra za astronmiju.

Više informacija

ESO je najistaknutija međunarodna astronomska organizacija u Evropi i najproduktivnija zemaljska opservatorija na svetu. Podržava je 16 zemalja članica: Austrija, Belgija, Brazil, Češka, Danska, Francuska, Finska, Nemačka, Italija, Holandija, Poljska, Portugal, Španija, Švedska, Švajcarska i Velika Britanija. ESO sprovodi vrlo ambiciozan program fokusiran na dizajn, izgradnju i upravljanje najmoćnijim astronomskim opservatorijama na Zemlji, koje će omogućiti značajna naučna otkrića. Takođe, ESO ima vodeću ulogu u promovisanju i organizovanju saradnje u oblasti astronomskih istraživanja. ESO vodi tri jedinstvene posmatračke lokacije u Čileu: La Sija, Paranal i Šahnantor. Na Paranalu, ESO upravlja Veoma velikim teleskopom, najnaprednijim teleskopom na svetu u oblasti vidljive svetlosti, a rukovodi i teleskopima za pregled neba. VISTA radi u oblasti infracrvene svetlosti i najveći je teleskop za pregled neba na svetu, dok je VST najveći teleskop dizajniran da sprovodi pretraživanja neba isključivo u oblasti vidljive svetlosti. ESO je evropski partner na revolucionarnom projektu ALMA, najvećoj astronomskoj opservatoriji današnjice. Na vrhu Sero Armazones, nedaleko od Paranala, ESO gradi 39-metarski Evropski izuzetno veliki teleskop, koji će postati “najveće svetsko oko upereno ka nebu”.

Linkovi

Kontakt

Ivana Horvat
Astronomsko društvo Novi Sad
Petrovaradin, Srbija
Email: eson-serbia@eso.org

Domenico Bonaccini Calia
ESO
Garching bei München, Germany
Tel.: +49 89 3200 6567
Mob.: +49 (0) 174 5246 013
Email: Domenico.Bonaccini@eso.org

Wolfgang Hackenberg
ESO
Garching bei München, Germany
Tel.: +49 89 3200 6782
Email: whackenb@eso.org

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel.: +49 89 3200 6655
Mob.: +49 151 1537 3591
Email: rhook@eso.org

Connect with ESO on social media

Ovo je prevod ESO saopštenja za javnost eso1613.

O saopštenju

Saopštenje br.:eso1613sr-latn
Naziv:Laser Guide Star
Tip:Unspecified : Technology : Observatory : Instrument
Facility:Very Large Telescope
Instruments:4LGSF

Galerija

The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
Samo na engleskom jeziku
Schematic view of the Four Laser Guide Star Facility on the ESO VLT
Schematic view of the Four Laser Guide Star Facility on the ESO VLT
Samo na engleskom jeziku
Celebrations for the first light of the Four Laser Guide Star Facility on ESO’s VLT
Celebrations for the first light of the Four Laser Guide Star Facility on ESO’s VLT
Samo na engleskom jeziku
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
Samo na engleskom jeziku
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
Samo na engleskom jeziku
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
Samo na engleskom jeziku
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
Samo na engleskom jeziku
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
Samo na engleskom jeziku
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
Samo na engleskom jeziku
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
Samo na engleskom jeziku
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
Samo na engleskom jeziku
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
Samo na engleskom jeziku
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
Samo na engleskom jeziku
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
Samo na engleskom jeziku
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
Samo na engleskom jeziku
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
Samo na engleskom jeziku

Video

The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
Samo na engleskom jeziku
The VLT's Laser Guide Star Facility
The VLT's Laser Guide Star Facility
Samo na engleskom jeziku
Yepun's lasers ignore the clouds
Yepun's lasers ignore the clouds
Samo na engleskom jeziku
Laser — do not look into the beam!
Laser — do not look into the beam!
Samo na engleskom jeziku
Four lasers fire into the atmosphere
Four lasers fire into the atmosphere
Samo na engleskom jeziku
Laser beams over Paranal
Laser beams over Paranal
Samo na engleskom jeziku
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
Samo na engleskom jeziku