Animasjon av presesjonseffekten til S2

Observasjoner gjort med ESOs Very Large Telescope (VLT) har for første gang avslørt at en stjerne som går i bane rundt det supermassive sorte hullet i sentrum av Melkeveien, beveger seg akkurat som forutsagt av Einsteins generelle relativitetsteori. De fleste stjerner og planeter går i en ikke-sirkulær bane og bytter derfor på å bevege seg nærmere og lenger bort fra objektet de går i bane rundt. S2s bane preseserer, noe som betyr at plasseringen av det nærmeste punktet til det supermassive sorte hullet endres med hver runde, slik at det neste baneomløpet blir rotert med hensyn til den forrige. Det skaper en rosettform. Denne effekten, kjent som Schwarzschild-presesjon, har aldri før blitt målt for en stjerne rundt et supermassivt svart hull.

Denne skjematiske illustrasjonen viser S2s bane rundt Sagittarius A*, det supermassive sorte hullet i sentrum av Melkeveien. Presesjonseffekten er overdrevet for enklere visualisering.

Kilde:

ESO/L. Calçada

Om videoen

ID:eso2006b
Språk:nb
Publiseringsdato:16. april 2020 09:00
Relaterte pressemeldinger:eso2006
Spilletid:30 s
Frame rate:25 fps

Om objektet

Navn:Sgr A*
Type:Milky Way : Galaxy : Component : Central Black Hole

Ultra HD (info)


HD


Medium

Video-podcast
7,7 MB

For Broadcasters