Zoom inn på Sagittarius A*

ESOs enormt følsomme GRAVITY-instrument har gitt ytterligere bevis på antagelsen om at et supermassivt sort hull lurer i sentrum av Melkeveien. Nye observasjoner viser klumper av gass som beveger seg i rundt 30 % av lyshastigheten i en sirkulær bane rett utenfor hendelseshorisonten til det sorte hullet. Dette er første gangs materie er observert i bane så nærme hendelseshorisonten, og dette er de mest detaljerte observasjonene som er gjort av materie som omkranser så nært et sort hull.

Denne videoen starter med en bred utsikt over Melkeveien og zoomer deretter inn på en visualisering av data fra simuleringer av banebevegelsene til gass som virvler rundt i ca. 30 % av lysets hastighet i en sirkulær bane rundt det sorte hullet Sagittarius A*.

Kilde:

ESO/Gravity Consortium/L. Calçada/N. Risinger (skysurvey.org)

Om videoen

ID:eso1835c
Språk:nb
Publiseringsdato:31. oktober 2018 10:00
Relaterte pressemeldinger:eso1835
Spilletid:01 m 34 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


Ultra HD (info)


HD


Medium

Video-podcast
21,4 MB

For Broadcasters