ALMA utforsker Hubble Ultra Deep Field

Videoen viser smakebiter fra et bilde der observasjoner gjort med Romteleskopet Hubble (blå og grønne farger) er kombinert med nye og meget dype observasjoner utført med ALMA på millimeterbølgelengder (oransje farger, markert med sirkler). Alle objektene ALMA har registrert, ser ut til å være massive stjernedannende galakser.

Bildet er basert på en ALMA-kartlegging av hele Hubble Ultra Deep Field-regionen utført av et stort, internasjonalt forskerteam ledet av J. Dunlop.

Kilde:

NASA/ESA/ESO/J. Dunlop

Om videoen

ID:eso1633a
Språk:nb
Publiseringsdato:22. september 2016 20:00
Relaterte pressemeldinger:eso1633
Spilletid:34 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


HD


Medium

Video-podcast
7,3 MB

For Broadcasters