Illustrasjon av gravitasjonslinset galakse

Videoen viser hvordan lys fra en fjern galakse avbøyes og forvrenges på grunn av gravitasjonskraften fra en galakse i forgrunnen. Forgrunnsgalaksen fungerer som en kosmisk linse og skaper et forvrengt, men forstørret bilde av bakgrunnskilden. I dette tilfellet blir resultatet en nesten perfekt Einstein-ring. Analyser av det gravitasjonslinsede lyset fra SDP.81 har avdekket klumper med stjernedannelse i denne svært fjerne galaksen.

Kilde:

ALMA (NRAO/ESO/NAOJ)/Luis Calçada (ESO)

Om videoen

ID:eso1522b
Språk:nb
Publiseringsdato:8. juni 2015 20:00
Relaterte pressemeldinger:eso1522
Spilletid:21 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Navn:Einstein Ring
Type:Early Universe : Galaxy : Type : Gravitationally Lensed
Early Universe : Cosmology : Phenomenon : Lensing

HD


Large


Medium

Video-podcast
2,0 MB

For Broadcasters