MUSEs observasjoner av Hubble Deep Field South

Takket være MUSE-instrumentet på ESOs Very Large Telescope har astronomer konstruert det hittil beste tredimensjonale kart over det fjerne univers. Etter å ha stirret på en ørliten himmelregion kalt Hubble Deep Field South i totalt 27 timer, kunne forskerne bestemme avstandene, bevegelsene og andre fysiske egenskaper til langt flere galakser enn man har klart i tidligere studier. De nye observasjonene avslørte dessuten mange objekter som Hubble-teleskopet ikke var i stand til å se.

De tredimensjonale MUSE-dataene kan sees på som en stabel med tusenvis av enkeltbilder tatt på bølgelengder fra blått til nær-infrarødt lys. Denne videoen starter i den blå enden av lysspekteret og blar så gjennom enkeltbildene ett for ett. Fire forholdsvis nære galakser er valgt ut for å vise at MUSE-dataene inneholder informasjon om objektenes rotasjon: Den ene siden av galaksen lyser opp først (fordi denne delen beveger seg mot oss og lyset fra den derfor er blåforskjøvet) etterfulgt av den andre halvdelen (som beveger seg vekk fra oss, dvs. lyset fra den er forskjøvet mot lengre/rødere bølgelengder).

Kilde:

ESO/MUSE Consortium/R. Bacon

Om videoen

ID:eso1507d
Språk:nb
Publiseringsdato:26. februar 2015 12:00
Relaterte pressemeldinger:eso1507
Spilletid:50 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


Ultra HD (info)


HD


Large


Medium

Video-podcast
3,9 MB

For Broadcasters