MUSE-video av månen Europas passasje over Jupiter

Videosekvensen er laget ut fra mange separate MUSE-observasjoner av planeten Jupiter idet månen Europa og dens skygge passerte over planetskiven.

For å lage bildene i denne videoen ble bestemte regioner i lysspekteret valgt ut og deretter kombinert til en serie fargebilder. Man valgte bølgelengder som svarer til absorbsjonslinjer for metan i Jupiters atmosfære. Fordi Europa ikke oppviser disse absorbsjonslinjene, lyser månen sterkt på disse observasjonene. Samme prosess øker synligheten av ringene rundt planetens poler. Merk at disse bildene utgjør bare en ørliten del av den informasjonen som finnes i det komplette, tredimensjonale MUSE-datasettet.

Kilde:

ESO/MUSE consortium/R. Bacon

Om videoen

ID:eso1407b
Språk:nb
Publiseringsdato:5. mars 2014 12:00
Relaterte pressemeldinger:eso1407
Spilletid:30 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


Ultra HD (info)


HD


Large


Medium

Video-podcast
752,2 KB

Small

Liten Flash
1012,8 KB
Liten QuickTime
309,9 KB

For Broadcasters