Tredimensjonal framstilling av gassutstrømningene fra NGC 253

Videoen viser en tredimensjonal visualisering av ALMAs observasjoner av kald karbonmonoksidgass (kullos) i den nærliggende starburst-galaksen NGC 253 (Sculptorgalaksen). Den vertikale aksen viser hastighet, mens de romlige koordinatene ligger horisontalt. Fargene representerer intensiteten i strålingen ALMA registrerte – rosa angir sterkest stråling, rødt svakest.

Analyser av dataene har vist at enorme mengder kald gass blåses vekk fra de sentrale delene av galaksen, noe som vil gjøre det vanskeligere for neste generasjon stjerner å dannes.

Kilde:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Erik Rosolowsky

Om videoen

ID:eso1334a
Språk:nb
Publiseringsdato:24. juli 2013 19:00
Relaterte pressemeldinger:eso1334
Spilletid:30 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Navn:NGC 253

HD


Large


Medium

Video-podcast
4,9 MB

Small

Liten Flash
2,8 MB

For Broadcasters