Kulehopenes utvikling

Videoen illustrerer hvordan en type stjerner kalt blå etternølere ("blue stragglers" på engelsk) beveger seg i en kulehop etter hvert som tiden går. Blå etternølere er blå, lyssterke stjerner, og fordi de har høyere masse enn gjennomsnittet i kulehoper, ventes de å synke inn mot midten etter hvert som hopen eldes. De som er nærmest hopens kjerne, beveger seg innover først, mens blå etternølere lenger ut i hopen følger etter senere.

En ny studie med NASA/ESAs Hubble-teleskop og MPG/ESOs 2,2-metersteleskop har avdekket at ikke alle kulehoper utvikler seg i samme tempo. Selv om alle kulehoper er gamle (over 10 milliarder år), er stjernefordelingen i noen av dem ganske ungdommelig. I disse er de blå etternølerne spredt jevnt utover i hopen, mens andre hoper har blitt gamle raskt og har alle sine blå etternølere samlet i kjerneområdet.

Kilde:

ESO/NASA/ESA, L. Calçada, F. Ferraro (University of Bologna)

Om videoen

ID:eso1252a
Språk:nb
Publiseringsdato:19. desember 2012 19:00
Relaterte pressemeldinger:eso1252
Spilletid:30 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Navn:NGC 6388
Type:Milky Way : Star : Grouping : Cluster : Globular

HD


Large


Medium

Video-podcast
4,9 MB

Small

Liten Flash
2,0 MB

For Broadcasters