Kids

eso1529nb — Pressemelding

Jupitertvilling oppdaget rundt soltvilling

Brasilianskledet team leder søket etter Solsystemet 2.0

15. juli 2015

Et internasjonalt astronomteam har ved hjelp av ESOs 3,6-metersteleskop identifisert en planet som både ligner på Jupiter og kretser i samme avstand fra moderstjernen sin, den sollignende stjernen HIP 11915. Ifølge gjeldende teorier spiller dannelsen av massive planeter en viktig rolle for planetsystemenes utvikling og endelige utforming. Eksistensen av en klode med omtrent samme masse og omløpsbane som Jupiter rundt en sollignende stjerne åpner muligheten for at dette fjerne solsystemet kan ligne vårt eget. HIP 11915 er omtrent like gammel som Sola, og har dessuten lignende kjemisk sammensetning, hvilket gir grunn til å tro at det også kan finnes steinplaneter nærmere stjernen.

Hittil har søk etter eksoplaneter vært mest følsomme overfor planetsystemer med store kloder – med masse fra noen få ganger Jordas og oppover [1] – som holder til nokså nær moderstjernen sin. Dette står i kontrast til vårt eget solsystem hvor vi har små steinplaneter innerst og store gasskjemper som Jupiter ytterst.

Ifølge de seneste teorier skyldes oppbygningen til vårt livsfremmende solsystem i stor grad tilstedeværelsen av Jupiter og den store gravitasjonelle påvirkningen denne kjempeplaneten hadde på solsystemet under dannelsen. Å finne en tvilling til Jupiter kan derfor sees på som en viktig milepæl i arbeidet med å avdekke planetsystemer som ligner vårt eget.

Et brasilianskledet forskerteam har konsentrert seg om sollignende stjerner for å prøve å finne planetsystemer som minner om det vi selv er del av. Teamet har nå avdekket en særdeles interessant planet. Den har nesten samme masse som Jupiter [2], og går i bane rundt den sollignende stjernen HIP 11915 i nesten nøyaktig samme avstand som Jupiter gjør her hos oss. Oppdagelsen ble gjort med et av verdens mest presise instrumenter for planetsøk, nemlig HARPS-spektrografen på ESOs 3,6-metersteleskop ved La Silla-observatoriet i Chile.

Man kjenner allerede til en rekke jupiterlignende planeter [3] i ulike avstander fra sollignende stjerner. Den nyoppdagede kloden rundt HIP 11915 er imidlertid den beste analogien til Jupiter og Sola som så langt er funnet – både når det gjelder klodens masse og avstand fra moderstjernen sin og med tanke på likhetene mellom moderstjernen og Sola.

Planetens moderstjerne, HIP 11915, er omtrent like massiv og gammel som vår egen sol. I tillegg er den kjemiske sammensetningen ganske lik Solas, så det er ikke uten grunn vi kan kalle stjernen for en soltvilling. Det er ting som tyder på at Solas kjemiske fingeravtrykk – dvs. de grunnstoffene vi identifiserer ved å analysere sollyset med spektrografer – kan være påvirket av tilstedeværelsen av steinplanetene. Dermed kan det tenkes at det finnes slike planeter også rundt HIP 11915.

«Jakten på Jorda 2.0, og gjerne et komplett Solsystem 2.0, er en av de mest spennende utfordringene i dagens astronomi. Vi er utrolig glade for å være del av denne banebrytende forskningen, som er mulig takket være ESOs avanserte observasjonsfasiliteter,» [4] sier teamleder og medforfatter på forskningsartikkelen, Jorge Melendez ved Universitetet i São Paulo i Brasil.

Megan Bedell ved Universitetet i Chicago i USA er hovedforfatteren på artikkelen: «Etter to tiår med søk etter eksoplaneter begynner vi endelig å se langperiodiske gasskjemper som minner om dem som vi kjenner fra vårt egen solsystem. Dette kan vi takke presise og stabile planetjegere som HARPS for. Det nye funnet er på alle måter et spennende tegn på at andre solsystemer venter på å bli oppdaget langt der ute.»

Ytterligere observasjoner må til for å bekrefte funnet. HIP 11915 er enn så lenge en av de mest lovende kandidater for en soltvilling med et planetsystem som vårt i bane rundt seg.

Fotnoter

[1] Dagens teknikker er mest følsomme overfor store og/eller massive planeter nær moderstjernen sin. Små kloder med liten masse er i de fleste tilfeller ikke mulig å fange opp med eksisterende instrumenter. Kjempeplaneter som kretser langt unna moderstjernen sin, er også vanskeligere å oppdage. Følgelig er mange av eksoplanetene som vi kjenner til i dag, store og/eller massive og går i bane nær moderstjernen sin.

[2] Planeten ble oppdaget ved å måle moderstjernens ørlille fram-og-tilbake-bevegelse forårsaket av gravitasjonstiltrekningen fra den omkretsende kloden. Fordi planetens banehelning ikke er kjent, kan astronomene bare beregne en nedre grense for massen. Merk at aktiviteten til stjernen, knyttet til variasjoner i magnetfeltet, teoretisk sett kan gi opphav til samme signal som astronomene tilskrev tilstedeværelsen av en planet. Forskergruppen har gjennomført alle kjente tester for å undersøke denne muligheten, men per i dag er det ikke mulig å utelate den fullstendig.

[3] Et annet eksempel på en jupitertvilling er HD 154345, beskrevet i denne forskningsartikkelen.

[4] Siden Brasil signerte tiltredelsesavtalen i desember 2010 har brasilianske astronomer hatt full tilgang til ESOs observasjonsanlegg.

Mer informasjon

Studien presenteres i en forskningsartikkel i journalen Astronomy & Astrophysics: «The Solar Twin Planet Search II. A Jupiter twin around a solar twin» av M. Bedell et al.

Forskerteamet består av M. Bedell (Department of Astronomy and Astrophysics, University of Chicago, Chicago, Illinois, USA; gjesteforsker ved Departamento de Astronomia do IAG/USP, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil), J. Meléndez (Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil), J. L. Bean (Department of Astronomy and Astrophysics, University of Chicago), I. Ramírez (McDonald Observatory and Department of Astronomy, University of Texas, Austin, Texas, USA), M. Asplund (Research School of Astronomy and Astrophysics, The Australian National University, Weston, Australia), A. Alves-Brito (Instituto de Fisica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil), L. Casagrande (Research School of Astronomy and Astrophysics, Australia), S. Dreizler (Institut für Astrophysik, University of Göttingen, Tyskland), T. Monroe (Universidade de São Paulo, Brasil), L. Spina (Universidade de São Paulo, Brasil) og M. Tucci Maia (Universidade de São Paulo, Brasil).

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens desidert mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 16 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike, samt vertsnasjonen Chile. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO oppført Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskoper. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er en viktig partner i ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. På Cerro Armazones, ikke langt fra Paranal, er ESO i ferd med å bygge European Extremely Large Telescope (E-ELT). Med en speildiameter på 39 meter vil dette bli det største «øye» i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Megan Bedell
University of Chicago
USA
Tlf.: +1 518 488 9348
E-post: mbedell@oddjob.uchicago.edu

Jorge Meléndez
Universidade de São Paulo
Brazil
Tlf.: +55 11 3091 2840
E-post: jorge.melendez@iag.usp.br

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
Mob.: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1529 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1529nb
Navn:HIP 11915
Type:Milky Way : Star : Circumstellar Material : Planetary System
Facility:ESO 3.6-metre telescope
Instruments:HARPS
Science data:2015A&A...581A..34B

Bilder

Kunstnerisk framstilling av en jupitertvilling i bane rundt HIP 11915
Kunstnerisk framstilling av en jupitertvilling i bane rundt HIP 11915
Stjernen HIP 11915 i stjernebildet Hvalen
Stjernen HIP 11915 i stjernebildet Hvalen

Videoer

Kunstnerisk framstilling av en jupitertvilling i bane rundt HIP 11915
Kunstnerisk framstilling av en jupitertvilling i bane rundt HIP 11915