eso1433no — Pressemelding

Polen blir medlem av European Southern Observatory

28. oktober 2014

I dag undertegnet Polens vitenskaps- og utdanningsminister, professor Lena Kolarska-Bobińska, en avtale som skal gjøre landet til medlem av European Southern Observatory (ESO) – verdens mest produktive bakkebaserte observatorium. ESO ser fram til å få Polen som nytt medlem, noe som vil skje så snart tiltredelsesavtalen er ratifisert.

Polens tiltredelsesavtale ble i dag undertegnet i Warszawa i Polen av vitenskaps- og utdanningsminister Kolarska-Bobińska og ESOs administrerende direktør Tim de Zeeuw. Til stede var også andre ledende tjenestemenn fra Polen og ESO. Siden avtalen innebærer tiltredelse til en internasjonal traktat, må den først oversendes det polske parlamentet for ratifisering [1]. Signeringen skjedde knapt tre uker etter at ESO-rådet på et ekstraordinært møte 8. oktober enstemmig godkjente innlemmelsen av Polen.

"Vi gleder oss virkelig til å bli medlem av ESO," sier Kolarska-Bobińska. "Medlemskapet vil styrke polsk industri, teknologi og forskning, og gi oss mange nye muligheter i årene framover. Det kommer til å bli starten på et fantastisk samarbeid med det europeiske astronomimiljøet, samtidig som det vil styrke våre bånd til Chile, som vi allerede samarbeider tett med blant annet innenfor gruvedrift, som er et annet område hvor Chile har naturgitte fordeler."

Båndene mellom ESO og Polen strekker seg utover deres respektive forskningsmiljøer. For eksempel ble ESOs seneste industridag holdt i Warszawa i januar 2013. Arrangementet gav ESO mulighet til å informere polsk industri om ESOs eksisterende observatorier samt organisasjonens framtidige planer, deriblant byggingen av European Extremely Large Telescope (E-ELT).

"Vi ser fram til å ha Polen som medlem i vår organisasjon," sier ESOs administrerende direktør Tim de Zeeuw. "Polen har et meget godt forskningsmiljø innen astronomi, hvilket vil styrke kompetansen på tvers av ESOs medlemsland, for eksempel innen tidsrekkeanalyser av astronomiske data. Polen vil få tilgang til noen av de beste teleskoper og observatorier i verden, inkludert Very Large Telescope på Paranal, ALMA på Chajnantor og Europen Extremely Large Telescope på Armazones. Sistnevnte skal stå ferdig neste tiår og vil innebære et enormt framskritt for astronomien. Polen kan nå delta i konstruksjonen av dette kjempeteleskopet."

Polen har en rik astronomisk tradisjon og er blant annet Nikolaus Kopernikus' hjemland. Kopernikus var som kjent astronomen som foreslo at Sola, ikke Jorda, var sentrum for solsystemet. "Polske astronomer har ytt viktige bidrag til den astronomiske forskning de senere år. Ved å bli medlem av ESO vil våre bidrag bare fortsette å øke i tiden framover," sier Kolarska-Bobińska.

Fotnoter

[1] Etter at Polens medlemskap i ESO er ratifisert, vil ESOs medlemsland bestå av Belgia, Brasil (i påvente av ratifikasjon), Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens desidert mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 39 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
Mob.: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1433 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1433no
Navn:ESO Director General, ESO Member States
Type:Unspecified : People
Facility:Other

Bilder

Polen underskriver avtale om medlemskap i ESO
Polen underskriver avtale om medlemskap i ESO
Polen underskriver avtale om medlemskap i ESO
Polen underskriver avtale om medlemskap i ESO