Kids

eso1405no — Pressemelding

En asteroides anatomi

5. februar 2014

Ved hjelp av ESOs New Technology Telescope (NTT) har astronomer for første gang funnet bevis for at asteroider kan ha en meget variert indre struktur. Svært presise målinger har avslørt at ulike deler av asteroiden Itokawa har forskjellig tetthet, noe som kan gi svar på hvordan den ble dannet. Å finne ut hva som ligger under overflaten av asteroider kan også kaste lys over hva som skjer når legemer i solsystemet kolliderer, og gi hint om hvordan planeter blir til.

Stephen Lowry (Universitetet i Kent i Storbritannia) og hans kollegaer har ved hjelp av særdeles nøyaktige bakkebaserte observasjoner klart å måle både hvor fort den jordnære asteroiden (25143) Itokawa dreier rundt sin egen akse og hvordan denne rotasjonshastigheten endrer seg over tid. De har kombinert disse observasjonene med ny teoretisk forskning på hvordan asteroider utstråler varme.

Den japanske romsonden Hayabusa viste i 2005 at denne lille asteroiden har en interessant og snodig peanøttform. For å undersøke Itokawas indre struktur anvendte Lowrys team bilder tatt fra 2001 til 2013 for å måle objektets lysstyrke mens det roterte. Observasjonene ble utført med ESOs New Technology Telescope (NTT) ved La Silla-observatoriet i Chile, samt andre teleskoper rundt om i verden [1]. Målingene ble brukt til å utlede en meget presis verdi for asteroidens rotasjonsperiode og dessuten bestemme hvordan den endret seg med tiden. Sammen med kunnskap om Itokawas form kunne astronomene utforske asteroidens indre og for første gang avdekke kjernens kompleksitet [2].

"Dette er første gang vi noensinne har klart å finne ut hvordan det er inni en asteroide," forteller Lowry. "Resultatene viser at Itokawa har en meget variert struktur. Funnet er et betydelig bidrag til vår forståelse av steinlegemer i solsystemet."

Sollys kan påvirke rotasjonen til asteroider og andre små legemer i rommet. Fenomenet, kjent som Yarkovsky-O’Keefe-Radzievskii-Paddack-effekten (heretter forkortet YORP-effekten), inntreffer når absorbert sollys gjenutsendes fra overflaten av objektet i form av varme. Dersom formen til asteroiden er veldig uregelmessig, stråler ikke varmen ut like mye alle steder. Dette gir opphav til et ørlite, men kontinuerlig dreiemoment, som langsomt endrer asteroidens rotasjonsperiode [3] [4].

Lowrys team fant ut at YORP-effekten sakte, men sikkert får Itokawa til å rotere hurtigere. Forandringen i rotasjonsperioden er svært liten – kun 0,045 sekund per år. Resultatet er likevel alt annet enn forventet og kan bare forklares ved at de to delene av den peanøttformede asteroiden har forskjellig massetetthet.

Dette er første gang astronomer har funnet bevis for en meget vekslende indre struktur hos asteroider. Fram til nå har egenskapene til det indre av asteroider bare kunnet utledes fra grove tetthetsberegninger for hele objektet. Dette nye, sjeldne innblikket i Itokawas indre har ført til mange spekulasjoner rundt asteroidens opprinnelse. Èn mulighet er at den ble dannet ved at de to komponentene av en dobbeltasteroide kolliderte og halvveis smeltet sammen.

"Oppdagelsen av asteroider som ikke er homogene i sitt indre, har vidtrekkende følger, ikke minst for modeller som skal forklare hvordan dobbeltasteroider dannes," tilføyer Lowry. "Kunnskapen kan også være nyttig i arbeidet med å redusere faren for sammenstøt mellom asteroider og Jorda, og i planleggingen av framtidige romreiser til disse små steinklodene."

Denne nye evnen til å undersøke en asteroides indre er et viktig skritt framover og kan være med å kaste lys over de mange hemmelighetene asteroider bærer på.

Fotnoter

[1] Foruten NTT ble følgende teleskoper brukt for å måle Itokawas lysstyrkevariasjoner: Palomar Observatory 60-inch Telescope (California, USA), Table Mountain Observatory (California, USA), Steward Observatory 60-inch Telescope (Arizona, USA), Steward Observatory 90-inch Bok Telescope (Arizona, USA), 2-metre Liverpool Telescope (La Palma, Spania), 2.5-metre Isaac Newton Telescope (La Palma, Spania) og Palomar Observatory 5-metre Hale Telescope (California, USA).

[2] Tettheten i asteroidens indre ble funnet å variere fra 1,75 til 2,85 gram per kubikkcentimeter. De to verdier henviser til Itokawas to forskjellige deler.

[3] Hvis man retter en kraftig nok lysstråle mot en propell, vil propellen begynne å rotere. Virkningen er en analogi til YORP-effekten. 

[4] Lowrys team var de første til å observere effekten i aksjon hos en liten asteroide kalt 2000 PH5 (nå kjent som 54509 YORP, se eso0711). ESOs teleskoper spilte en avgjørende rolle også i denne tidligere studien.

Mer informasjon

Denne studien presenteres i en forskningsartikkel i journalen Astronomy & Astrophysics: "The Internal Structure of Asteroid (25143) Itokawa as Revealed by Detection of YORP Spin-up" av Lowry et al.

Forskerteamet består av S.C Lowry (Centre for Astrophysics and Planetary Science, School of Physical Sciences [SEPnet], The University of Kent, Storbritannia), P.R. Weissman (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, USA [JPL]), S.R. Duddy (SEPnet), B.Rozitis (Planetary and Space Sciences, Department of Physical Sciences, The Open University, Milton Keynes, Storbritannia), A. Fitzsimmons (Astrophysics Research Centre, University Belfast, Belfast, Storbritannia), S.F. Green (Planetary and Space Sciences, Department of Physical Sciences, The Open University, Milton Keynes, Storbritannia), M.D. Hicks (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, USA), C. Snodgrass (Max Planck Institute for Solar System Research, Katlenburg-Lindau, Tyskland), S.D. Wolters (JPL), S.R. Chesley (JPL), J. Pittichová (JPL) og P. van Oers (Isaac Newton Group of Telescopes, Canary Islands, Spania).

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens desidert mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 39 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Stephen C. Lowry
The University of Kent
Canterbury, United Kingdom
Tlf.: +44 1227 823584
E-post: s.c.lowry@kent.ac.uk

Richard Hook
ESO, Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
Mob.: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

Katie Scoggins
Press Officer, Corporate Communications Office, University of Kent
Canterbury, United Kingdom
Tlf.: +44 1227 823581
E-post: K.Scoggins@kent.ac.uk

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1405 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1405no
Navn:(25143) Itokawa
Type:Solar System : Interplanetary Body : Asteroid
Facility:Hayabusa, New Technology Telescope
Science data:2014A&A...562A..48L

Bilder

Skjematisk framstilling av asteroiden (25143) Itokawa
Skjematisk framstilling av asteroiden (25143) Itokawa
Asteroide (25143) Itokawa på nært hold
Asteroide (25143) Itokawa på nært hold
Asteroide (25143) Itokawa på nært hold
Asteroide (25143) Itokawa på nært hold
Asteroide (25143) Itokawa på nært hold
Asteroide (25143) Itokawa på nært hold

Videoer

Kunstnerisk framstilling av asteroide (25143) Itokawa
Kunstnerisk framstilling av asteroide (25143) Itokawa
Kunstnerisk framstilling av asteroide (25143) Itokawa
Kunstnerisk framstilling av asteroide (25143) Itokawa