eso1225no — Pressemelding

ESO skal bygge verdens største optiske teleskop

11. juni 2012

ESO skal bygge det største optiske/infrarøde teleskop i verden. På et møte i dag godkjente ESO-rådet E-ELT-prosjektet, forutsatt at fire såkalte ad referendum-stemmer [1] bekreftes. European Extremely Large Telescope, eller E-ELT, vil være i drift i begynnelsen av neste tiår.

ESOs styrende organ, ESO-rådet, møttes i dag ved ESOs hovedkvarter i Garching i Tyskland. Øverst på dagsordenen sto planene for European Extremely Large Telescope (E-ELT). Kjempeteleskopet vil ha et 39,3-meters segmentert hovedspeil og skal bygges på Cerro Armazones, ikke langt unna ESOs Paranal-observatorium i det nordlige Chile.

Samtlige av ESOs medlemsland har allerede uttrykt meget stor interesse for E-ELT-prosjektet (se eso1150). ESO-rådet har i dag stemt for resolusjonen om å bygge E-ELT og dets første kraftige instrumenter, under forutsetning av at de såkalte ad referendum-stemmene bekreftes.

For å godkjenne igangsettelsen av prosjektet måtte to-tredeler av medlemslandene (dvs. minst ti) stemme for resolusjonen. På rådets møte stemte Østerrike, Tsjekkia, Tyskland, Nederland, Sverige og Sveits for å starte E-ELT-prosjektet. Ytterligere fire land – Belgia, Finland, Italia og Storbritannia – godkjente resolusjonen ad referendum. De fire resterende medlemslandene arbeider aktivt for å bli med på prosjektet i den nære framtid.

Ifølge resolusjonen vil det ikke brukes penger på annet enn innledende grunnarbeid på fjellet før bevilgningene som medlemslandene har forpliktet seg til, overstiger 90 % av de 1083 millioner euro (regnet i 2012-valuta) prosjektet trenger for å ferdigstilles. Dette ifølge finansieringsplanene som ESO-rådet vedtok i slutten av 2011.

Den gjeldende tidsplanen for E-ELT krever at de første store industrikontraktene godkjennes i løpet av neste år. Store deler av finansieringen må også være sikret innen den tid. Man venter at innen denne fristen vil de andre vilkårene være oppfylt; at stemmene fra Belgia, Finland, Italia og Storbritannia bekreftes, at de gjenværende medlemslandene blir med på prosjektet, og at Brasil fullfører ratifiseringen av sitt ESO-medlemskap.

"Vedtaket på møtet er veldig gledelig, så dette er en stor dag for ESO. Nå er vi i rute og kan jobbe videre med dette enorme prosjektet," sier ESOs administrerende direktør, Tim de Zeeuw.

De første kontrakter for prosjektet er allerede inngått. Like før ESO-rådets møte ble det underskrevet en avtale som gjelder en detaljert designstudie av teleskopets svært kompliserte M4-speil, som har adaptiv optikk. Speilet har en av de lengste ledetidene i hele prosjektet, så det var avgjørende å få en tidlig start (se ann12032 på de engelske sidene for mer informasjon).

Detaljert planlegging av veistrekningen til Cerro Armazones, der teleskopet skal stå, er allerede i gang, og de første byggearbeidene forventes å starte senere i år. Dette inkluderer arbeid på adkomstveien til toppen av Cerro Armazones og planering av selve fjelltoppen.

"E-ELT vil holde ESO i en ledende posisjon på det astronomiske feltet i flere tiår framover og sørge for en utrolig mengde spennende forskning," avslutter ESO-rådets president, Xavier Barcons.

Fotnoter

[1] Ad referendum betyr i denne sammenheng et forbehold om de hjemlige regjeringers endelige godkjenning.

Mer informasjon

I 2012 feirer European Southern Observatory (ESO) 50-årsjubileum. ESO er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 40 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Lars Lindberg Christensen
Head, ESO education and Public Outreach Department
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6761
Mob.: +49 173 3872 621
E-post: lars@eso.org

Richard Hook
ESO, La Silla, Paranal, E-ELT & Survey Telescopes Press Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
Mob.: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

Valentina Rodríguez
ePOD Coordinator in Chile
Santiago, Chile
Tlf.: +562 4633123
E-post: vrodrigu@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1225 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1225no
Navn:Extremely Large Telescope
Type:Unspecified : Technology : Observatory
Facility:Extremely Large Telescope

Bilder

Kunstnerisk framstilling av E-ELT
Kunstnerisk framstilling av E-ELT
Kunstnerisk framstilling av E-ELT om natten
Kunstnerisk framstilling av E-ELT om natten
Kunstnerisk framstilling av E-ELT
Kunstnerisk framstilling av E-ELT
ESO-rådet under møtet i Garching 11.–12. juni 2012
ESO-rådet under møtet i Garching 11.–12. juni 2012

Videoer

En nærmere titt på E-ELT
En nærmere titt på E-ELT
En nærmere titt på E-ELT ved solnedgang
En nærmere titt på E-ELT ved solnedgang
E-ELT-kompilasjon 2012
E-ELT-kompilasjon 2012