eso1222no — Pressemelding

ALMA retter blikket mot Centaurus A

31. mai 2012

Et nytt og unikt bilde av senteret til den karakteristiske galaksen Centaurus A, tatt med Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), viser hvordan det nye observatoriet lar astronomene se gjennom de tette støvbåndene som tilslører galaksens hjerte. ALMA er inne i sin første observasjonsperiode og fortsatt under bygging, men teleskopet er allerede det kraftigste i verden i sitt slag. Astronomer kan nå sende inn søknader til neste observasjonsrunde, da teleskopet vil være enda større og ha enda bedre yteevne.

Centaurus A [1] er en massiv elliptisk radiogalakse – en galakse som stråler sterkt på radiobølgelengder. Den er den kraftigste og også den desidert nærmeste radiogalaksen på himmelen [2], og har blitt observert med en rekke forskjellige teleskoper. Galaksens lyssterke sentrum huser et supermassivt sort hull med rundt 100 millioner ganger mer masse enn Sola.

I synlig lys er et av galaksens karakteristiske trekk det mørke båndet som dekker for sentralområdet (se f.eks. eso1221). Dette støvbåndet inneholder store mengder gass, støv og unge stjerner. I kombinasjon med den kraftige radiostrålingen utgjør dette sterke bevis for at Centaurus A er et resultat av en kollisjon mellom en elliptisk kjempegalakse og en mindre spiralgalakse, hvis rester nå danner det mørke båndet.

For å kunne se gjennom det tette støvet i sentrum må astronomene observere på lengre bølgelengder enn det synlig lys har. På dette nye bildet av Centaurus A er ALMA-observasjoner gjort på bølgelengder på omkring en millimeter kombinert med nær-infrarøde data. Vi ser dermed gjennom støvet og har fritt innsyn til galaksens lyssterke sentrum.

De nye ALMA-observasjonene, vist her med grønne, gule og oransje farger, avdekker posisjonen og bevegelsen til gasskyene i galaksen. Observasjonene er de mest detaljerte og følsomme i sitt slag noensinne. ALMA var programmert til å registrere stråling med en bølgelengde på om lag 1,3 millimeter som sendes ut av molekyler i karbonmonoksidgass. På grunn av dopplereffekten [3] forårsaker bevegelser i galaksens gasskyer små endringer i den observerte bølgelengden. På bildet vises bevegelsene som endringer i farge. Grønne områder betyr at gassen kommer mot oss, mens oransje indikerer at gassen beveger seg bort fra oss. Gassen til venstre for galaksesenteret er med andre ord på vei mot oss, mens gassen til høyre for senteret beveger seg vekk fra oss. Det betyr at gassen går i bane rundt galaksen.

ALMA-observasjonene er lagt oppå et nær-infrarødt bilde av Centaurus A tatt med SOFI-instrumentet på ESOs New Technology Telescope (NTT). Bildet ble laget ved hjelp av en innovativ teknikk som fjerner den tilslørende effekten støvet har (eso0944). Vi ser en tydelig ring av stjerner og stjernehoper som lyser med en gyllen glød. Det er restene av spiralgalaksen som er blitt revet i filler av gravitasjonskreftene fra den elliptiske kjempegalaksen.

Posisjonen til stjerneringen man ser med NTT i infrarødt lys sammenfaller med gassen ALMA har registrert på millimeterbølgelengder. Dette framhever forskjellige aspekter ved ensartede strukturer i galaksen, og er et godt eksempel på hvordan observasjoner med andre teleskoper kan utfylle de nye observasjonene fra ALMA.

Byggingen av ALMA på Chajnantor-platået i det nordlige Chile vil være ferdig i 2013, da 66 toppmoderne antenner vil stå klare til bruk. Halvparten av antennene er allerede installert (ann12035). De første observasjonene med et mindre antall antenner begynte i 2011 (se eso1137) og har allerede produsert fantastiske forskningsresultater (se f.eks. eso1216). ALMA-observasjonene av Centaurus A som presenteres her, ble utført under teleskopets innledende vitenskapelige verifikasjonsfase.

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) er et internasjonalt samarbeid mellom Europa, Nord-Amerika og Øst-Asia, i samarbeid med Chile. ALMA er i Europa finansiert av ESO, i Nord-Amerika av det amerikanske National Science Foundation (NSF) i samarbeid med National Research Council of Canada (NRC) og National Science Council of Taiwan (NSC). I Øst-Asia er ALMA finansiert av National Institutes of Natural Sciences (NINS) i Japan i samarbeid med Academia Sinica (AS) i Taiwan. Byggingen og driften av ALMA ledes i Europa av ESO, i Nord-Amerika av National Radio Astronomy Observatory (NRAO), som styres av Associated Universities Inc. (AUI), og i Øst-Asia av National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ). Joint ALMA Observatory (JAO) står for den overordnede ledelse og administrasjon av byggefasen, oppdragstildeling og drift av ALMA.

Fotnoter

[1] Galaksen kalles Centaurus A fordi den var den første sterke radiokilden som ble oppdaget i stjernebildet Kentauren (Centaurus på latin) på 1950-tallet. Betegnelsen NGC 5128 brukes også. Galaksen ble oppdaget av den britiske astronomen James Dunlop 4. august 1826.

[2] Centaurus A ligger om lag 12 millioner lysår unna, i stjernebildet Kentauren på den sørlige himmelhalvkule.

[3] Dopplereffekten er den tilsynelatende endringen i en bølges bølgelengde (eller frekvens) som blir målt av en observatør som beveger seg i forhold til bølgens kilde. Molekyler i gasskyene i verdensrommet sender ut lys på helt spesifikke bølgelengder, og når skyene beveger seg, medfører det små endringer i bølgelengdene vi observerer.

Mer informasjon

I 2012 feirer European Southern Observatory (ESO) 50-årsjubileum. ESO er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 40 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Douglas Pierce-Price
ESO Public Information Officer
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6759
E-post: dpiercep@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1222 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1222no
Navn:Centaurus A
Type:Local Universe : Galaxy : Activity : AGN
Facility:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array

Bilder

Radiogalaksen Centaurus A observert med ALMA
Radiogalaksen Centaurus A observert med ALMA
Den merkelige galaksen Centaurus A i stjernebildet Kentauren
Den merkelige galaksen Centaurus A i stjernebildet Kentauren

Videoer

Zoom inn på radiogalaksen Centaurus A
Zoom inn på radiogalaksen Centaurus A
Panorering over radiogalaksen Centaurus A
Panorering over radiogalaksen Centaurus A

Bildesammenligninger

Radiogalaksen Centaurus A observert med ALMA (sammenligning)
Radiogalaksen Centaurus A observert med ALMA (sammenligning)