eso1150no — Pressemelding

E-ELT et steg nærmere å bli virkelighet

9. desember 2011

European Southern Observatory sitt styrende organ, ESO-rådet, har godkjent ESOs budsjett for 2012. Det inkluderer forberedende arbeid på veistrekningen til Cerro Armazones der European Extremely Large Telescope (E-ELT) skal bygges, og igangsetting av utviklingen av en rekke svært avanserte optiske komponenter til teleskopet. Flere av ESOs medlemsland har allerede forpliktet seg til å bidra med sin del av tilleggsfinansieringen, og den endelige godkjenningen av hele E-ELT-prosjektet ventes i midten av 2012.

Under organisasjonens 124. møte 7.–8. desember 2011 ved ESOs hovedkvarter godkjente ESO-rådet 2012-budsjettet, som inneholder finansiering av noen av de første komponentene til kjempeteleskopet E-ELT. Det skal gjøres forberedende arbeid på veien til fjellet Cerro Armazones der teleskopet skal stå, og man vil begynne arbeidet med det krevende adaptiv optikk-speilet (kalt M4, dvs. det fjerde av totalt fem speil langs lysbanen i teleskopet). Arbeidet vil starte tidlig i 2012. Rådets endelige godkjenning av hele E-ELT-prosjektet ventes sommeren 2012.

I løpet av de siste månedene har E-ELT-prosjektet hatt stor framgang. I oktober 2011 signerte ESO og den chilenske regjering en avtale vedrørende donasjon av land til teleskopet og støtte fra Chiles regjering til etableringen av E-ELT (eso1139). Senere samme måned bekreftet en ekstern gjennomgang at E-ELT kan konstrueres innenfor det foreslåtte budsjettet på 1082 millioner euro (regnet i 2012-euro).

Tidligere eksterne undersøkelser har slått fast at teleskopets design er teknisk gjennomførbar. På et møte i september 2011 støttet ESOs vitenskapelige tekniske komité (Scientific Technical Committee, STC) planen som beskriver de første instrumentene som skal monteres på E-ELT, og tidsplanen for utviklingsprosessen.

Den detaljerte byggeplanen for E-ELT, en 264 siders bok med detaljer om alle aspekter av prosjektet, er nå tilgjengelig, se E-ELT Construction Proposal. Et kort sammendrag finnes også.

Alle ESOs medlemsland er ivrige etter å komme i gang med E-ELT og har enstemmig kommet overens om hvordan tilleggskostnadene ved dette enorme prosjektet skal fordeles. Tre av medlemslandene – Tsjekkia, Sverige og Finland – har allerede forpliktet seg til å betale sin del. Flere andre, deriblant ESOs største medlemsland, Tyskland, har også uttrykt at de nå er klare til å bidra økonomisk. Det er ventet at tilstrekkelige midler fra ESOs medlemsland vil være sikret rundt midten av 2012, slik at ESO-rådet kan gi sin endelige godkjennelse av hele E-ELT-prosjektet [1]. Denne tidsplanen forutsetter at Brasil innen den tid har fullført ratifiseringen av sitt ESO-medlemskap.

"E-ELT er nå i ferd å bli virkelighet. Med et prosjekt av denne størrelse må en imidlertid forvente at det vil ta tid å få ekstraomkostningene godkjent. Samtidig erkjenner ESO-rådet at deler av arbeidet må begynne allerede nå for at prosjektet skal være helt klart for byggestart i 2012," sier ESOs administrerende direktør Tim de Zeeuw.

Storbritannia har for øvrig nylig kommet med økonomiske forpliktelser til finansiering av teleskopet og dets instrumenter (ann11067).

Andre saker ble også diskutert på ESO-rådets møte. Prof. Xavier Barcons fra Spania ble enstemmig utnevnt til rådets neste president, og rådet godkjente utlysningen av en ny prosjektlederstilling på E-ELT-prosjektet.

E-ELT er ESOs mest omfattende prosjekt noensinne og tidenes største bakkebaserte optiske/infrarøde astronomiprosjekt. Teleskopet ventes å være i drift i begynnelsen av neste tiår.

Fotnoter

[1] ESO-rådet har vedtatt at prosjektet kan gis full godkjenning før 100 % av tilleggsfinansieringen fra medlemslandene er på plass.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 40 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@gmail.com

Lars Lindberg Christensen
Head, ESO education and Public Outreach Department
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6761
Mob.: +49 173 3872 621
E-post: lars@eso.org

Richard Hook
ESO, La Silla, Paranal, E-ELT & Survey Telescopes Press Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
Mob.: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1150 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1150no
Navn:Cerro Armazones, Extremely Large Telescope
Type:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Facility:Extremely Large Telescope

Bilder

The E-ELT at sunset (artist’s impression)
The E-ELT at sunset (artist’s impression)
kun på engelsk
The E-ELT laser guide stars at work (artist’s impression)
The E-ELT laser guide stars at work (artist’s impression)
kun på engelsk
E-ELT mirror segments under test
E-ELT mirror segments under test
kun på engelsk

Videoer

The E-ELT gets ready for action (artist's impression)
The E-ELT gets ready for action (artist's impression)
kun på engelsk
The E-ELT in Action (artist's impression)
The E-ELT in Action (artist's impression)
kun på engelsk
E-ELT Laser Guide Star
E-ELT Laser Guide Star
kun på engelsk
E-ELT mirror segments under test
E-ELT mirror segments under test
kun på engelsk