eso1119no — Pressemelding

De første bildene fra VLT Survey Telescope

VST og 268-megapikselkameraet OmegaCAM satt i drift

8. juni 2011

ESO publiserer i dag de første bildene tatt med VLT Survey Telescope (VST), det nyeste tilskuddet til Paranal-observatoriet i Chile. VST er et toppmoderne teleskop, utstyrt med et 2,6 meters hovedspeil og et enormt kamera med 268 megapiksler. Teleskopet er designet for å kartlegge store himmelområder raskt og med høy bildekvalitet, og siden det opererer i synlig lys utfyller det perfekt ESOs infrarøde kartleggingsteleskop VISTA. De nye bildene av Omegatåken og stjernehopen Omega Centauri demonstrerer tydelig hvilke kvaliteter VST har.

Nytt teleskop og kamera

Kartleggingsteleskopet VLT Survey Telescope, forkortet VST, er det nyeste teleskopet ved ESOs Paranal-observatorium i Atacamaørkenen i det nordlige Chile. Det er plassert like ved de fire store VLT-teleskopene på toppen av Paranal-fjellet, der observasjonsforholdene er blant de aller beste på jord. VST er et kartleggingsteleskop med et stort synsfelt, nærmere bestemt to ganger større enn fullmånens areal. Det er det største teleskopet i verden som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. I løpet av de neste fem årene vil VST og dets OmegaCAM-kamera foreta en rekke meget detaljerte kartlegginger på den sørlige himmelhalvkule. Alle disse dataene vil gjøres fritt tilgjengelig.

"Jeg er svært fornøyd med de første bildene fra VST og OmegaCAM. Den unike kombinasjonen av VST og det infrarøde VISTA-teleskopet vil gi astronomene mange nye objekter som man senere kan studere mer inngående med de enda større VLT-teleskopene," sier ESOs administrerende direktør Tim de Zeeuw.

"VST-prosjektet har måttet overkomme mange utfordringer. Når vi nå ser den fantastiske bildekvaliteten, vet vi at teleskopet vil oppfylle astronomenes forventninger og gjøre alt arbeidet til konstruktørene i INAF verdt strevet. Jeg er veldig glad for at VST nå er i drift," sier Tommaso Maccacaro, president i det italienske astrofysikkinstituttet INAF.

VST er et samarbeid mellom ESO og INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte [1] i Napoli i Italia. INAF har designet og konstruert teleskopet sammen med ledende industriforetak i Italia, mens ESO har hatt ansvaret for bygningen teleskopet skal stå i og annet arbeid på selve fjellet. VSTs kamera, kalt OmegaCAM, er designet og bygd av et konsortium bestående av institutter i Nederland, Tyskland og Italia [2], med betydelige bidrag fra ESO selv. Det nye teleskopet skal drives av ESO, som også har ansvaret for å arkivere og distribuere de enorme datamengdene.

VST er et meget avansert teleskop med et 2,6 meter stort hovedspeil og aktiv optikk som kontinuerlig sørger for å holde speilene perfekt justert [3]. I hjertet, bak store linser som sørger for optimal bildekvalitet, ligger det 770 kg tunge OmegaCAM. Dette kameraet består av 32 CCD-brikker [4], omgitt av vakuum, som til sammen produserer bilder på hele 268 megapiksler [5].

De første bildene

Både teleskopet og kameraet er designet for å utnytte de gode observasjonsforholdene på Paranal.

"De praktfulle bildene som VST nå produserer, er resultatet av mange års hardt arbeid fra de mange involverte rundt omkring i Europa. Vi ser fram til å høste vitenskap og nye oppdagelser fra de kommende VST-kartleggingene," tilføyer Massimo Capaccioli, som har ledet VST-prosjektet.

Det første publiserte bildet er av den spektakulære stjernedannende regionen Messier 17, også kjent som Omegatåken eller Svanetåken. Dette dramatiske området bestående av gass, støv og varme, unge stjerner befinner seg i midt i melkeveibåndet i stjernebildet Skytten. VSTs synsfelt er så stort at hele tåken, inkludert de lyssvake ytre delene, kommer med, og skaperheten er like god over hele bildet.

Det andre bildet er muligens det beste portrettet av kulehopen Omega Centauri som noensinne er tatt. Omega Centauri er himmelens største kulehop, og det ekstra store synsfeltet til VST og OmegaCAM har ingen problemer med å romme selv de ytre, lyssvake områdene omkring dette storslåtte objektet. Bildet inneholder omkring 300 000 stjerner og demonstrerer den særdeles gode oppløsningen til VST.

Himmelkartleggingene

VST vil gjennomføre tre fritt tilgjengelige kartlegginger i løpet av de neste fem årene [6]. KIDS-kartleggingen skal avbilde en rekke himmelområder utenfor Melkeveien, studere mørk materie, mørk energi og galakseutvikling, og lete etter nye galakser og fjerne kvasarer. VST ATLAS-prosjektet vil dekke et større himmelareal og konsentrere seg om mørk energi og å skaffe data for videre undersøkelser med VLT og andre teleskoper. Det tredje kartleggingsprosjektet, VPHAS+, skal observere Melkeveiens plan for å undersøke strukturen til galakseskiven og dens stjernedannelse opp gjennom historien. Dataene fra VPHAS+ vil gi astronomene en katalog med rundt 500 millioner objekter og oppdage mange nye eksempler på merkelige stjerner i alle utviklingsstadier.

Datamengden fra OmegaCAM vil bli stor. De om lag 30 terabytes med rådata som produseres hvert år, vil bli distribuert til ulike datasentra i Europa for viderebehandling. Et nyskapende og sofistikert softwaresystem er utviklet i Groningen og Napoli for å kunne ta hånd om den enorme datastrømmen. Sluttproduktene vil bestå av omfattende lister med objekter, pluss vanlige bilder, som vil gjøres fritt tilgjengelige for astronomer verden over for videre vitenskapelig analyse.

"Kombinasjonen av stort synsfelt, meget god bildekvalitet og det effektive driftsopplegget ved VST vil produsere enorme mengder informasjon som vil fremme vår kunnskap innenfor mange astrofysiske forskningsfelt," avslutter Konrad Kuijken, lederen av OmegaCAM-konsortiet.

Fotnoter

[1] VST er designet ved INAF-observatoriet i Capodimonte i Napoli. Alle komponenter er laget av italienske industribedrifter, med unntak av hovedoptikken, som ble levert av det russiske selskapet LZOS. INAF har hatt ansvaret for bygging og montering ved Paranal-observatoriet. Dette arbeidet ble utført med bidrag fra prosjektleder G. De Paris og AIV-leder D. Fierro, som er medlemmer av INAF Department of National Projects i Monte Mario i Roma. Prosjektlederen i den nåværende overdragelsesfasen er P. Schipani fra INAF-Capodimonte Observatory. Han var tidligere prosjektingeniør på VST og leder nå et team bestående hovedsakelig av folk fra observatoriene i Napoli og Padova. Softwaresystemet VST-Tube, som skal behandle data i Napoli, ble utviklet av A. Grado.

[2] Konsortiet bak OmegaCAM omfatter institutter i Nederland (NOVA og særlig Kapteyn Institute/OmegaCEN Groningen og Leiden Observatory), Tyskland (særlig universitetsobservatoriene i München, Göttingen og Bonn) og Italia (INAF, særlig observatoriene i Padova og Napoli). ESOs Optical Detector Team sto for detektorsystemet. OmegaCAM-prosjektet ledes av K. Kuijken (Groningen og Leiden University), R. Bender (Munich USM/MPE) og E. Cappellaro (INAF, Osservatorio Astronomico di Padova), mens prosjektstyringen tas hånd om av B. Muschielok og R. Häfner (University Observatory ved Ludwig-Maximilians University i München). Datahåndteringssystemet Astro-WISE er utviklet av OmegaCEN-NOVA under ledelse av E.A. Valentijn (Groningen).

[3] Teleskopets optikk korrigerer også for lysspredningen forårsaket av Jordas atmosfære.

[4] Kameraet har dessuten ekstra CCD-er, som teleskopets kontrollsystem anvender for å styre den aktive optikken og holde motivet helt stødig i bildet.

[5] For å bestemme fargen til himmelobjektene, føres store glassfiltre automatisk inn foran detektorene. Hvert fargefilter er over 30 cm bredt og flesteparten er påført et spesielt belegg for å sikre optimal lysgjennomstrømming. Kameraet har i tillegg en stor lukkermekanisme bestående av blad som blokkerer for lyset mens signalet i detektorene avleses. 

[6] Mer informasjon om de offentlige VST-kartleggingene er tilgjengelig her.

[7] Himmelkartleggingene med VST og OmegaCAM vil benytte en ny rask, interkontinental datalink for å overføre data fra Paranal-observatoriet til Europa. Dette nettverket ble opprettet med støtte fra EU (se eso1043)

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESO har en ambisiøs dagsorden med fokus på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg, der hovedmålet er å gjøre viktige vitenskapelige oppdagelser. ESO har også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO bygget Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og VISTA, verdens største kartleggingsteleskop. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et såkalt ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på 42 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@gmail.com

Prof. Massimo Capaccioli
University of Naples Federico II and INAF-Capodimonte Astronomical Observatory
Naples, Italy
Tlf.: +39 081 557 5601
Mob.: +39 335 677 6940
E-post: capaccioli@na.infn.it

Prof. Koen Kuijken
Leiden Observatory
The Netherlands
Tlf.: +31 71 527 5848
E-post: kuijken@strw.leidenuniv.nl

Prof. Edwin A. Valentijn
University of Groningen
The Netherlands
Tlf.: +31 50 363 4011/4036 (secretary)
Mob.: +31 6 482 76416
E-post: valentyn@astro.rug.nl

Prof. Ralf Bender
University Observatory of the Ludwig-Maximilians-University Munich, and Max-Planck-Institute for Extraterrestrial Physics
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 2180 5999
E-post: bender@usm.lmu.de

Richard Hook
ESO, La Silla, Paranal, E-ELT and Survey Telescopes Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
Mob.: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1119 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1119no
Navn:Messier 17, Omega Nebula
Type:Milky Way : Nebula : Type : Star Formation
Facility:VLT Survey Telescope
Instruments:OmegaCAM

Bilder

VST image of the star-forming region Messier 17
VST image of the star-forming region Messier 17
kun på engelsk
VST image of the giant globular cluster Omega Centauri*
VST image of the giant globular cluster Omega Centauri*
kun på engelsk
The VLT Survey Telescope: the largest telescope in the world designed for visible light sky surveys
The VLT Survey Telescope: the largest telescope in the world designed for visible light sky surveys
kun på engelsk
OmegaCAM, the monster camera of the VLT Survey Telescope
OmegaCAM, the monster camera of the VLT Survey Telescope
kun på engelsk
Highlights from the VST image of Messier 17
Highlights from the VST image of Messier 17
kun på engelsk
Highlights from the VST image of Omega Centauri
Highlights from the VST image of Omega Centauri
kun på engelsk
Stjernedannelsesområdet Messier 17 i stjernebildet Skytten
Stjernedannelsesområdet Messier 17 i stjernebildet Skytten
The globular star cluster Omega Centauri in the constellation of Centaurus
The globular star cluster Omega Centauri in the constellation of Centaurus
kun på engelsk
Comparison of the field of view of VST/OmegaCAM and other telescopes
Comparison of the field of view of VST/OmegaCAM and other telescopes
kun på engelsk
The detectors of OmegaCAM
The detectors of OmegaCAM
kun på engelsk
The VLT Survey Telescope observing on a moonlit night
The VLT Survey Telescope observing on a moonlit night
kun på engelsk
The VLT Survey Telescope observing on a moonlit night
The VLT Survey Telescope observing on a moonlit night
kun på engelsk

Videoer

ESOcast 30: First Images from the VLT Survey Telescope -- VST and 268 megapixel OmegaCAM start work
ESOcast 30: First Images from the VLT Survey Telescope -- VST and 268 megapixel OmegaCAM start work
kun på engelsk
Video News Release 33: First Images from the VLT Survey Telescope  – VST and 268 megapixel OmegaCAM start work (eso1119b)
Video News Release 33: First Images from the VLT Survey Telescope – VST and 268 megapixel OmegaCAM start work (eso1119b)
kun på engelsk
Zooming in on the star-forming region Messier 17
Zooming in on the star-forming region Messier 17
kun på engelsk
Zooming in on the globular cluster Omega Centauri
Zooming in on the globular cluster Omega Centauri
kun på engelsk
Panning across the VST image of the star-forming region Messier 17
Panning across the VST image of the star-forming region Messier 17
kun på engelsk
Panning across the VST image of the globular cluster Omega Centauri
Panning across the VST image of the globular cluster Omega Centauri
kun på engelsk
Time-lapse Sequences of the VST Enclosure at Night
Time-lapse Sequences of the VST Enclosure at Night
kun på engelsk
Time-lapse sequences of the VST enclosure at night
Time-lapse sequences of the VST enclosure at night
kun på engelsk
Time-lapse sequences of the VST enclosure at night
Time-lapse sequences of the VST enclosure at night
kun på engelsk
Time-lapse sequences of the VST enclosure at night
Time-lapse sequences of the VST enclosure at night
kun på engelsk