eso1018no — Pressemelding

Verdens største teleskop, E-ELT, skal bygges på Armazores i Chile

Fotnote

26. april 2010

26. april 2010 bestemte ESO-rådet at Cerro Armazones blir tilholdssted for det planlagte European Extremely Large Telescope (E-ELT), som vil få en speildiameter på utrolige 42 meter. Cerro Armazones er et fjell 3060 meter over havet i Chiles Atacamaørken, og ligger rundt 130 kilometer sør for byen Antofagasta og 20 kilometer unna Paranal-observatoriet hvor ESOs Very Large Telescope befinner seg.

"Denne viktige milepælen gjør at vi kan sluttføre grunndesignen av dette meget ambisiøse prosjektet. Teleskopet vil bety enorme framskritt for vår astronomiske viten," sier ESOs administrerende direktør Tim de Zeeuw. "Jeg vil takke utvelgelseskomiteen for det omfattende arbeidet de har gjort i løpet av de siste årene."

Neste steg for ESO er å bygge det optiske/infrarødte kjempeteleskopet, European Extremely Large Telescope (E-ELT), som vil ha et hovedspeil på 42 meter i diameter. Det vil bli et helt unikt teleskop – det største "øyet" i verden som skuler opp på himmelen. ESO jobber nå med de endelige konstruksjonsplanene i samarbeid med det europeiske forskningsmiljøet. E-ELT vil bryne seg på de største astronomiske utfordringene i vår tid, noe som til slutt kan vise seg å revolusjonere vår oppfatning av universet, slik Galileos teleskop gjorde for 400 år siden. Den endelige beslutningen om å starte byggingen forventes mot slutten av 2010. Observasjonene skal etter planen starte i 2018.

Valget av sted for E-ELT baserte seg på omfattende meteorologiske undersøkelser over mange år, og ble tatt av ESO-rådet, organisasjonens styrende organ bestående av representanter fra alle ESOs 14 medlemsland. Størstedelen av de innsamlede dataene vil bli offentliggjort i løpet av 2010.

Det er mange faktorer man må ta hensyn til når man skal finne ut hvor et framtidig observatorium bør ligge. Den "astronomiske kvaliteten" på atmosfæren er opplagt meget viktig og omfatter bl.a. antall skyfrie netter, mengden av vanndamp og atmosfærens stabilitet (det astronomene kaller "seeing"). Andre forhold måtte også tas hensyn til, deriblant kostnaden av byggingen og driften av observatoriet, samt den operasjonelle og vitenskapelige synergien med andre store ESO-fasiliteter som f.eks. VLT/VLTI, VISTA, VST, ALMA og SKA.

I mars 2010 fikk ESO-rådet overrakt en foreløpig rapport fra utvelgelseskomiteen, E-ELT Site Selection Advisory Committee [1]. Konklusjonene i rapporten bekreftet at alle de mest aktuelle stedene – Armazones, Ventarrones, Tolonchar og Vizcachas i Chile, pluss den spanske øya La Palma på Kanariøyene – hadde meget gode forhold for astronomiske observasjoner. Hvert enkelt sted hadde også sine spesielle fordeler. Den tekniske rapporten slo fast at Cerro Armazones, i nærheten av Paranal, utmerket seg klart. Dette fjellet hadde den beste kombinasjonen av alle de viktige faktorene når det gjaldt atmosfæriske forhold, i tillegg til at driften kunne integreres med ESOs  Paranal-observatorium. Cerro Armazones og Paranal nyter godt av de samme eksepsjonelle observasjonsforholdene, f.eks. mer enn 320 stjerneklare netter per år.

Etter å ha vurdert de klare anbefalingene fra utvelgelseskomiteen og alle andre relevante aspekter, med spesiell vekt på de vitenskapelige fordelene, har ESO-rådet nå bestemt seg for at Cerro Armazones blir E-ELTs framtidige hjem [2]. Den endelige avgjørelsen om å bygge E-ELT skal tas senere.

"Å integrere E-ELT og dets ekstreme kvaliteter med det særdeles kraftige Very Large Telescope vil sikre Paranal-observatoriets framtid som det mest avanserte optiske/infrarøde observatorium i verden, og styrke ESOs posisjon som verdens ledende organisasjon for bakkebasert astronomi," sier de Zeeuw.

I påvente av at ESO skulle velge Cerro Armazones, og for å støtte prosjektet, har den chilenske regjeringen valgt å gi ESO et betydelig landområde som grenser mot ESOs Paranal-eiendom og som inkluderer Cerro Armazones. Dette vil samtidig være med å beskytte området mot all uheldig påvirkning, ikke minst lysforurensing og gruvedrift.

Fotnoter

[1] Den uavhengige utvelgelseskomiteen, E-ELT Site Selection Advisory Committee (SSAC), har nøye analysert data fra flere aktuelle steder rundt omkring i verden. Liknende studier har vært gjort av den amerikanske utvelgelseskomiteen for teleskopprosjektet Thirty-Meter Telescope (TMT). For å spare tid og ressurser ble stedene som TMT-komiteen undersøkte (alle i Nord- og Sør-Amerika) ikke testet av SSAC, siden de to teamene delte resultatene seg imellom. To av de mest aktuelle stedene for E-ELT, inkludert Armazones, var på listen til TMT-komiteen.

[2] Resolusjon til ESO-rådet er som følger:

Rådet erkjenner

  • utvelgelseskomiteens meget tydelige anbefaling om at E-ELT bør plasseres på Cerro Armazones i det nordlige Chile
  • den betydelige vitenskapelige synergien mellom E-ELT og framtidige fasiliteter på den sørlige halvkule (spesielt ALMA og SKA) som vil følge av et slikt valg, og
  • de operasjonelle og vitenskapelige synergier med det eksisterende Paranal-observatoriet.

Samtidig vil rådet uttrykke sin takknemlighet overfor Chile og Spania vedrørende

  • de svært sjenerøse tilbudene fra begge landene om å være vertskap for E-ELT, samt
  • de omfattende og gode bidragene til diskusjonene omkring utvelgelsen og de respektive lands tilbud

Rådet har ment at den avgjørende faktoren for valg av E-ELTs beliggenhet må være den vitenskapelige kvaliteten til stedet. Den positive betydningen for ESO som ledende forskningsorganisasjon av å bygge E-ELT på Cerro Armazones, samt de gode atmosfæriske forholdene på stedet, veier til sammen tyngre enn det svært gode tilbudet fra Spania vedrørende La Palma.

Rådet har derfor vedtatt å godkjenne anbefalingen fra ESOs administrerende direktør om å utnevne Cerro Armazones i Chile som hjem for det framtidige E-ELT.

Rådet bemerket at denne avgjørelsen er helt vesentlig for å kunne ferdigstille konstruksjonsplanene (vedtak rundt dette vil bli tatt på et senere tidspunkt).

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 14 land: Belgia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESO har en ambisiøs dagsorden med fokus på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg, der hovedmålet er å gjøre viktige vitenskapelige oppdagelser. ESO har også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO bygget Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og VISTA, verdens største kartleggingsteleskop. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et såkalt ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på 42 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@astro.uio.no

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Tim de Zeeuw
ESO Director General
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6226
E-post: ikreutle@eso.org

Massimo Tarenghi
ESO Representative in Chile
Santiago, Chile
Tlf.: +56 2 463 3143
E-post: mtarengh@eso.org

Roberto Gilmozzi
E-ELT Principal Investigator
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6667
E-post: rgilmozz@eso.org

Lars Lindberg Christensen
Head ESO education and Public Outreach Department
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6761
Mob.: +49 173 38 72 621
E-post: lars@eso.org

Henri Boffin
ESO La Silla-Paranal/E-ELT Press Officer
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6222
Mob.: +49 174 515 43 24
E-post: hboffin@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1018 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1018no
Navn:Cerro Armazones
Type:Unspecified : Technology : Observatory
Facility:Extremely Large Telescope

Bilder

Cerro Armazones night-time panorama*
Cerro Armazones night-time panorama*
kun på engelsk
Cerro Armazones at night
Cerro Armazones at night
kun på engelsk
Cerro Armazones
Cerro Armazones
kun på engelsk
Cerro Paranal and Cerro Armazones in Chile
Cerro Paranal and Cerro Armazones in Chile
kun på engelsk
Site testing at Cerro Armazones
Site testing at Cerro Armazones
kun på engelsk
Cerro Armazones at night
Cerro Armazones at night
kun på engelsk
Site testing at Cerro Armazones
Site testing at Cerro Armazones
kun på engelsk
View from Cerro Armazones
View from Cerro Armazones
kun på engelsk
Sun and Moon on Armazones
Sun and Moon on Armazones
kun på engelsk
Cerro Armazones - site of the future E-ELT
Cerro Armazones - site of the future E-ELT
kun på engelsk
Cerro Armazones at sunset
Cerro Armazones at sunset
kun på engelsk

Videoer

ESOcast 16: E-ELT Site Chosen
ESOcast 16: E-ELT Site Chosen
kun på engelsk
Video News Release 30: E-ELT Site Chosen (eso1018b)
Video News Release 30: E-ELT Site Chosen (eso1018b)
kun på engelsk
Night-Time Time-lapse at Cerro Armazones
Night-Time Time-lapse at Cerro Armazones
kun på engelsk
Site testing on Cerro Armazones
Site testing on Cerro Armazones
kun på engelsk
Milky Way Above Cerro Armazones
Milky Way Above Cerro Armazones
kun på engelsk
Night over Cerro Armazones
Night over Cerro Armazones
kun på engelsk