eso1909hu — Szervezeti közlemények

17 millió euró támogatás az érzékelési és képalkotási technológiák megújítására

A támogatott pályázatok között az ESO társadalmilag hasznosítható technológiáinak továbbfejlesztése is helyet kapott

2019. május 23.

Az Európai Unió Horizont 2020 programja által támogatott ATTRACT kutatási-fejlesztési kezdeményezés, amelynek 9 konzorciális partnerintézménye között ott van az ESO is, most 170 olyan technológiai újítás megvalósítására ítélt oda egyenként 100 ezer euró támogatást, amelyek akár a társadalmunkat is átformálhatják. A nyertes pályázatok között olyanokat is találunk, amelyek az ESO-nál a csillagászat terén felhalmozott szaktudás társadalmi hasznosítását tűzik célul.

A támogatásra érdemesnek tartott programokat több mint 1200, tudományos műhelyek és ipari vállalkozások által a világ minden tájáról benyújtott pályázat közül választották ki. Egy független kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) tanács szigorú és alapos értékelési folyamatban választotta ki a 100 ezer Eurós támogatást kiérdemlő pályázatokat.

A 170 újító elképzelést a tudományos kiválóság, az innovációs képesség és a lehetséges társadalmi hatások együttes figyelembevételével választottuk ki” – magyarázza Sergio Bertolucci, az ATTRACT KFI bizottságának elnöke. – „A célunk az, hogy felgyorsítsuk az áttörést ígérő technológiák fejlesztésének folyamatát, és mielőbb hasznosítsuk is azokat a társadalmunkat fenyegető legnagyobb kihívásokkal szembeni küzdelemben.
 
Az ESO ATTRACT konzorciumban betöltött partneri szerepe tükrözi a kutatóintézet eltökéltségét aziránt, hogy a csillagászattal összefüggésben kifejlesztett technológiákat az egész társadalom hasznára fordítsák. Az alábbiakban kiemelünk néhány olyan ATTRACT programot, amelyek az ESO csillagászati technológiáinak és tudásbázisának társadalmi hasznosítására törekszenek.
 
3D-CANCER-SPEC. A csillagászat technikáit állítja csatasorba a rák, napjaink egyik világszerte vezető haláloka elleni küzdelemben. A Martin Roth, a potsdami Leibniz-Institut für Astrophysik innoFSPEC központjának munkatársa által vezetett projekt az ESO Nagyon Nagy Távcsövének (Very Large Telescope, VLTMUSE műszerét megalkotó két partnerintézménynél felhalmozott szaktudást fogja össze. A program célja egy, a rák klinikai vizsgálatát segítő képalkotó spektrográf kidolgozása.
 
spektroszkópia egy rendkívül eredményes módszer, amellyel a célpont anyagi összetétele az általa kibocsátott fény elemzése révén megállapítható, függetlenül attól, hogy az a fény egy világűrbeli égitestről, vagy éppen egy páciens testéből származik. A rákos szövetek kellően különböznek az egészségesektől ahhoz, hogy a Raman-spektroszkópia módszerével felismerhetőek legyenek. Ez az ígéretes diagnosztikai módszer nem igényel invazív beavatkozást. Noha az eljárás elvi működőképességét korábban már sikerült igazolni, a képalkotási folyamat órákat vesz igénybe, ami a gyakorlati alkalmazást egyelőre lehetetlenné teszi. A folyamat felgyorsítása és klinikai alkalmazhatósága érdekében a kutatók egy olyan, a MUSE műszerben is használt spektroszkópiai módszert igyekeznek alkalmazni, amit eredetileg egy konkrét csillagászati leképezési probléma megoldására dolgoztak ki.
 
Egyfotonos Optikai Tudományos és Technikai Képalkotó Szenzorok. Ez a program nem kevesebbet, mint a gyenge megvilágítás melletti képalkotás megújulását tűzte céljául. Az Open University munkatársa, Konstantin Stefanov és az ESO detektorspecialistája, Mark Downing együttműködésének célja egyfotonos optikai képalkotó szenzorok megalkotása adaptívoptikai és alacsony megvilágítási szintű spektroszkópiai képalkotási feladatokhoz. Ezeknek a detektoroknak a teljesítőképességét csak a fény kvantumtermészete, valamint a félvezető fényelnyelési hatásfoka korlátozná. A fotonok egyedi számlálása mentes volna minden további zajforrástól, így ezek a detektorok az elvi lehetőségeink végső határát képezve segíthetnék a jövőbeli izgalmas új felfedezéseket.
 
Csodálatos látni, hogy miképp alkalmazhatóak az ESO távcsöveinek műszereihez kifejlesztett technikák egy teljesen más szakterületen is” – lelkendezik Andrew Williams, az ESO képviselője az ATTRACT vezető testületében. – „Ez az ATTRACT program egyik legfőbb célja. Az általunk nyújtott indulótőke révén olyan kezdeményezések szökkenhetnek szárba az alapkutatások terén is, amelyek az egész társadalom hasznára váló technológiai újításokhoz vezethetnek.” A kiterjesztett valóságtól az okosszenzorokig és okoseszközökig terjedő 170 pályamű többsége áttörő technológiai újításokkal kecsegtet, a klinikai diagnózistól az egészséges életfolyamatok felügyeletén át a különféle betegségek, például a rák, Alzheimer-kór, a malária vagy szív és idegrendszeri megbetegedések személyre szabott kezeléséig.
 
Kutatók, vállalkozók és cégek interdiszciplináris globális együttműködési hálózatai újfajta érzékelőket és eszközöket is fejlesztenek, amelyek számos egyéb, jelentős piaci potenciállal bíró szektorban vezethetnek radikális fejlődéshez. Az új technológiák közt találhatunk a környezetünket figyelő okoseszközöket, a klímaváltozás elleni küzdelmet segítő zöld megoldásokat, fejlett civil alkalmazásokat, a gyártási folyamatokat felügyelő intelligens rendszereket, és a világról alkotott tudásunkat jelentősen kibővítő technikai újításokat is.
 
Ma közzétették a 170 támogatott program részletes ismertetését. Ezek négy tág kategóriába sorolhatók: adatgyűjtő és -feldolgozó rendszerek; front-end és back-end elektronika; érzékelők; szoftverintegráció. Az újító ötletek többsége – 64%-a – új generációs technológiák, köztük szenzorok kifejlesztésére törekszik, 16% az adatgyűjtő rendszerek részesedése, a szoftverintegrációs projektek részaránya 12%, míg a nyertes pályázatok 8%-a a szenzorok és képalkotó technikák front- és back-end elektronikáinak fejlesztésére törekszik.
 
Az ATTRACT [1] által támogatott 170 újító projekt mindegyikének egy év áll a rendelkezésére ahhoz, hogy bebizonyítsa, a nagyra törő elképzelések érdemesek a további támogatásra. Az előzetes eredményekről 2020-ban egy brüsszeli konferencián fognak beszámolni. Az első éves fejlesztési fázis során az ATTRACT konzorciumban részt vevő Aalto Egyetem, az EIRMA és az ESADE Üzleti Iskola pénzügyi és innovációs szakemberei fogják segíteni a fejlesztőcsapatokat, hogy technikai újításaik üzleti potenciált rejtő innovációkká válhassanak.

Megjegyzés

[1] Az ATTRACT kezdeményezésben részt vesz az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (European Organization for Nuclear Research, CERN), az Európai Molekulárisbiológiai Laboratórium (European Molecular Biology Laboratory, EMBL), az Európai Déli Obszervatórium (European Southern Observatory, ESO), az Európai Szinkrotronsugár-forrás Intézet (European Synchrotron Radiation Facility, ESRF), az European XFEL, az Institut Laue-Langevin (ILL), az Aalto Egyetem, az European Industrial Research Management Association (EIRMA) és az ESADE. A kezdeményezést a CERN vezeti, és az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja támogatja.

 

További információ

Az ESO a legfontosabb kormányközi csillagászati szervezet Európában, és messze a legeredményesebb földfelszíni csillagászati obszervatórium az egész világon. Tizenhat tagország támogatja: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország. Ezt a sort  egészíti ki az ESO obszervatóriumainak befogadóországaként Chile, valamint stratégiai partnerként Ausztrália. Az ESO ambiciózus programjának fő célkitűzése hatékony földi megfigyelő műszerek tervezése, kivitelezése és működtetése fókuszál annak érdekében, hogy a csillagászok élvonalbeli fontos tudományos felfedezéseket tehessenek. Az ESO vezető szerepet játszik csillagászati együttműködések elősegítésében és szervezésében. Az ESO három világszínvonalú megfigyelő helyet tart fenn Chilében. Ezek: La Silla, Paranal és Chajnantor. Paranalon üzemel a Nagyon Nagy Távcső (VLT), a világ legkorszerűbb látható hullámhosszakon üzemelő csillagászati obszervatóriuma, és két égboltfelmérő távcső. A világ legnagyobb égboltfelmérő teleszkópja, a VISTA az infravörös hullámhossztartományban működik, míg a VLT Égboltfelmérő Távcső az optikai hullámhosszak legnagyobb dedikált égboltfelmérő műszere. Az ESO vezető résztvevő az ALMA-együttműködésben, ami jelenleg a legnagyobb létező csillagászati projekt. Mindezeken túl épül már a Paranalhoz közeli Cerro Armazones tetején az ESO 39-méteres Rendkívül Nagy Távcsöve (ELT) is. Ez lesz a világ „égre néző legnagyobb szeme”.
 
Az ATTRACT egy új kezdeményezés, melynek célközönsége az európai alapkutatásokat végzők és az ipari szektorban tevékenykedők összessége. Célja a következő generációs detektor- és képalkotó technológiák fejlesztésének támogatása. A támogatást az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja nyújtja a 777222 számú támogatási szerződés keretében. A kezdeményezés segíteni szeretné Európa gazdaságának megújulását, és pozitív változásokat igyekszik hozni az emberek életében termékek, szolgáltatások, cégek és álláshelyek létrehozása révén. További információ: www.attract-eu.com.

Linkek

Kapcsolat

Lars Lindberg Christensen
ESO Head of Outreach Initiatives
Garching bei München, Germany
Telefon: +49 89 3200 6761
Mobil: +49 173 38 72 621
E-mail: lars@eso.org

Virginia Mercouri
Media Adviser, Science|Business
Telefon: +32 489 095 044
E-mail: virginia.mercouri@sciencebusiness.net

Anna Alsina Bardagí
Content Director, ESADE Business School
Telefon: +34 690 957 506
E-mail: anna.alsina@esade.edu

Connect with ESO on social media

Ez az ESO eso1909 sz. sajtóközleményének fordítása

A sajtóközleményről

Közlemény száma:eso1909hu
Típus:Unspecified : Technology

Képek

ATTRACT kezdeményezés az innovatív érzékelési és leképezési technológiák fejlesztésére
ATTRACT kezdeményezés az innovatív érzékelési és leképezési technológiák fejlesztésére
Az ATTRACT első találkozója
Az ATTRACT első találkozója
Az ATTRACT első találkozója
Az ATTRACT első találkozója
Attraktív bemutató
Attraktív bemutató
Attraktív bemutató
Attraktív bemutató
Munkában az AOF és a MUSE
Munkában az AOF és a MUSE

Videók

ESOcast 201 Light: ATTRACT
ESOcast 201 Light: ATTRACT
Az Egyfotonos Optikai Tudományos és Technikai Képalkotó Szenzorok című program
Az Egyfotonos Optikai Tudományos és Technikai Képalkotó Szenzorok című program
A 3D-CANCER-SPEC című program
A 3D-CANCER-SPEC című program