eso1841hu — Szervezeti közlemények

Az ESO Paranal Obszervatóriuma fog otthont biztosítani a déli Cserenkov Távcsőhálózatnak

Partneri kapcsolat jött létre az ESO és a világ vezető gamma-obszervatóriuma között

2018. december 20.

Az ESO főigazgatója és a Cserenkov Távcsőhálózat (Cherenkov Telescope Array – CTA) Obszervatórium ügyvezető igazgatója együttműködési megállapodást írtak alá, amely értelmében a CTA déli távcsőegyüttese az ESO Chilében működő Paranal Obszervatóriumában lel majd otthonra. A chilei kormány hozzájárulása teszi lehetővé, hogy az ESO obszervatóriuma ezzel az új rendszerrel bővülhessen. Így a világ legnagyratörőbb gamma-obszervatóriuma nem csak a kiváló chilei asztroklímára, de az ESO világszínvonalú infrastruktúrájára, szakértőgárdájára és létesítményeire is támaszkodhat majd. Az új obszervatóriumot a CTA és tagintézményei megbízásából az ESO fogja üzemeltetni.

A Cserenkov Távcsőhálózat (Cherenkov Telescope Array – CTA) tagjai a nagyon nagy energiájú gamma-sugarak földi megfigyelését biztosító következő generációs műszerek lesznek a Föld északi és déli féltekén egyaránt. A gamma-sugárzás rendkívül nagy energiájú elektromágneses sugárzás, amelyet a világegyetem legforróbb és legszélsőségesebb égitestjei bocsátanak ki – szupernagy tömegű fekete lyukakszupernóvák és talán az ősrobbanás maradványai is.
 
2018. december 19-én Federico Ferrini, a Cserenkov Távcsőhálózat Obszervatórium (Cherenkov Telescope Array Observatory – CTAO) ügyvezető igazgatója Chilében, az ESO santiagoi irodájában találkozott az ESO főigazgatójával, Xavier Barcons-szal. A felek az ESO ügyvezető igazgatójával, Andreas Kauferrel és további ESO képviselőkkel együtt megállapodást írtak alá a CTA déli műszeregyüttesének megépítéséről és működtetéséről az ESO Paranal Obszervatóriumában, Észak-Chilében.
 
A chilei külügyminiszter-helyettes, Carolina Valdivia Torres és az ESO főigazgatója szintén megállapodtak arról, hogy az ESO egy új programja keretében otthont biztosíthat ennek az új távcsőrendszernek a Paranal Obszervatórium területén.
 
Egy harmadik megállapodás is született már 2018. december 17-én a CTAO és a Chilei Nemzeti Tudományos és Technológiai Tanács (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica – CONICYT) között a chilei csillagászati kutatások támogatásáról, kihasználva a CTA révén megjelenő új megfigyelési lehetőségeket.
 
E három megállapodás már lehetővé teszi, hogy elkezdődjön az építkezés előkészítése a CTAO déli helyszínén. A CTA északi obszervatóriuma a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek La Palma szigetén, az Instituto de Astrofisica de Canarias által működtetett Roque de los Muchachos Obszervatórium területén fog felépülni. Az építkezés várhatóan mindkét helyszínen 2020-ban kezdődik majd meg.
 
A Paranal Obszervatóriumban működő CTA új ablakot fog nyitni a világegyetemre, új megfigyelési lehetőségeket biztosítva az ESO tagállamaiban, Chilében és a világ bármely országában dolgozó csillagászok számára” – értékelte Xavier Barcons, az ESO főigazgatója. – „Az ESO-nak a világ távoli tájain működő távcsőflották fenntartásában és működtetésében felhalmozott értékes tapasztalata felbecsülhetetlen hozzájárulás a CTA program sikeréhez.
 
A CTA déli obszervatóriuma az Atacama-sivatagban, az ESO Paranal Obszervatóriumában működő Nagyon Nagy Távcsőtől (Very Large Telescope –  VLT) mindössze 11 kilométerre délkeletre, illetve 16 km-re az épülőben lévő Rendkívül Nagy Távcsőtől (Extremely Large Telescope –  ELT) fog állni. Ez a Föld egyik legszárazabb vidéke, ugyanakkor valódi csillagászati paradicsom. Azon túl, hogy ott egész évben kitűnő észlelési körülményekre számíthat, az új létesítmény elhelyezkedése révén hozzáfér majd az ESO infrastruktúrájához is. A meglévő létesítmények és infrastruktúra, valamint az ESO-nak a chilei csillagászati beruházások megvalósításában évtizedek óta halmozódó tapasztalata mind hozzájárulnak majd az új távcsőrendszer sikeres megépítéséhez és működtetéséhez.
 
A ma aláírt egyezségeknek köszönhetően a CTA nemcsak Chile kitűnő éjszakai égboltjából, de az ESO létesítményeinek és rendkívüli tudásbázisának előnyeiből is részesül. Ez felbecsülhetetlen hozzájárulás a nagyra törő távcsőhálózat megvalósításához” – méltatja a megállapodást Federico Ferrini. – „Az ESO és a CTAO partnersége a gyorsan fejlődő többközvetítős asztrofizika egyik sarokköve lesz, ami további nagy eszközök, például az Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), a Square Kilometre Array (SKA) és a csúcstechnológiájú gravitációshullám-interferométerek közötti együttműködések lehetőségét is megnyitja.
 
A jelenleg működő Cserenkov-sugárzást vizsgáló távcsőrendszerek csak a nagyon nagy energiájú gamma-sugarakra érzékenyek, és mindössze néhány távcsőből állnak. A CTA azonban a jelenlegieknél nagyobb fénygyűjtő felületével és kiváló szögfelbontásával a világ legnagyobb és legérzékenyebb gammatávcső-hálózata lesz. A műszer minden korábbinál pontosabb gammasugárzás-méréseket fog lehetővé tenni, tízszeresen meghaladva még a legjobb ma működő elődök érzékenységét is.
 
A Föld légköre ugyan meggátolja a gamma-sugarakat a felszín elérésében, azonban a CTA távcsőtükrei és nagy sebességű kamerái képesek lesznek észlelni azokat a rövid felvillanásokat, amelyeket a légkör részecskéivel kölcsönható gamma-fotonok okoznak. Ez a halovány kékes derengés a Cserenkov-sugárzás, amelynek felvillanásait mérve és az észleléseket visszafejtve a csillagászok meg tudják állapítani a gamma-sugárzás kozmikus forrását.
 
A CTA a relativisztikus kozmikus részecskék szerepének tisztázásától a sötét anyag utáni kutatásig az asztrofizika tudományterületének rendkívül széles tartományaiban lesz bevethető. Az új műszeregyüttes a szélsőséges világegyetemet fogja vizsgálni, a fekete lyukak közvetlen környezetétől a kozmosz legnagyobb léptékű üres térrészeiig. Az anyag és a fizikai kölcsönhatások vizsgálata révén akár a sztenderd modellen túlmutató új fizika feltárásában is részt vehet ez a leendő berendezés.
 
A CTA két helyszínen fog működni, a bolygó mindkét féltekéjén, így az éjszakai égboltot a lehető legnagyobb mértékben lesz képes lefedni. Ha teljesen elkészül, a CTAO 118 távcsőből fog állni, melyek közül 19 az északi féltekén, a Kanári-szigetek La Palma szigetén működő Observatorio del Roque de los Muchachos területén, 99 pedig a déli félgömbön fog működni.
 
Öt kontinens országainak több mint 1400 tudományos kutatója és mérnöke vesz részt a CTA tudományos és műszaki megalkotásában. Az épülő obszervatóriumot jogilag a CTAO gGmbH gazdasági társaság személyesíti meg, melynek tulajdonosai Ausztrália, Ausztria, a Cseh Köztársaság, a Dél-afrikai Köztársaság, az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Japán, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svájc és Szlovénia kormányzati szervezeteinek és tudományos kutatásokat támogató alapjainak a képviselői [1]. Jelenleg előkészítés alatt áll egy Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium (European Research Infrastructure Consortium — CTAO ERIC) létrehozása, amely meg fogja építeni ezt az óriási obszervatóriumot. Az ERIC tagjai között a CTAO tagállamait és társult országait találhatjuk majd.

Megjegyzés

[1] a Dél-afrikai Köztársaság és Hollandia jelenleg megfigyelőként vesz részt a CTAO gGmbH-ban.

 

További információ

A CTA olyan nemzetközi kezdeményezés, melynek célja a világ legjelentősebb és legérzékenyebb nagy energiájú gamma-sugárzást megfigyelő obszervatóriumának megépítése. A CTA projekt megvalósításában öt kontinens országaiból (Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria, Brazília, Bulgária, Csehország, Chile, a Dél-afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, India, Írország, Japán, Kanada, Mexikó, Namíbia, Németország, Norvégia, Lengyelország, Olaszország, Örményország, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovénia, Thaiföld és Ukrajna) több mint 200 kutatóintézet részéről több mint 1400 tudományos kutató és mérnök vesz részt. A CTA az elkövetkező évtizedek során a világ vezető globális obszervatóriuma lesz a nagyon nagy energiájú gamma-csillagászat terén. A CTA lesz továbbá az első olyan földfelszíni gamma-obszervatórium, amely az egész globális csillagász és részecskefizikus közösség előtt nyitva áll.
 
Az ESO a legfontosabb kormányközi csillagászati szervezet Európában, és messze a legeredményesebb földfelszíni csillagászati obszervatórium az egész világon. Tizenhat tagország támogatja: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország. Ezt a sort  egészíti ki az ESO obszervatóriumainak befogadóországaként Chile, valamint stratégiai partnerként Ausztrália. Az ESO ambiciózus programjának fő célkitűzése hatékony földi megfigyelő műszerek tervezése, kivitelezése és működtetése fókuszál annak érdekében, hogy a csillagászok élvonalbeli fontos tudományos felfedezéseket tehessenek. Az ESO vezető szerepet játszik csillagászati együttműködések elősegítésében és szervezésében. Az ESO három világszínvonalú megfigyelő helyet tart fenn Chilében. Ezek: La Silla, Paranal és Chajnantor. Paranalon üzemel a Nagyon Nagy Távcső (VLT), a világ legkorszerűbb látható hullámhosszakon üzemelő csillagászati obszervatóriuma, és két égboltfelmérő távcső. A világ legnagyobb égboltfelmérő teleszkópja, a VISTA az infravörös hullámhossztartományban működik, míg a VLT Égboltfelmérő Távcső az optikai hullámhosszak legnagyobb dedikált égboltfelmérő műszere. Az ESO vezető résztvevő a Chajnantor-fennsíkon működő két létesítményben, az APEX-ben és az ALMA-együttműködésben, ami jelenleg a legnagyobb létező csillagászati projekt. Mindezeken túl épül már a Paranalhoz közeli Cerro Armazones tetején az ESO 39-méteres Rendkívül Nagy Távcsöve (ELT) is. Ez lesz a világ „égre néző legnagyobb szeme”.

Linkek

Kapcsolat

Megan Grunewald
Outreach and Communications Officer / CTAO gGmbH
Heidelberg, Germany
Telefon: +49 6221 516471
E-mail: mgrunewald@cta-observatory.org

Calum Turner
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Telefon: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-mail: pio@eso.org

Mariya Lyubenova
ESO Outreach Astronomer
Garching bei München, Germany
Telefon: +49 89 3200 6188
E-mail: mlyubeno@eso.org

Connect with ESO on social media

Ez az ESO eso1841 sz. sajtóközleményének fordítása

A sajtóközleményről

Közlemény száma:eso1841hu
Név:Cherenkov Telescope Array
Típus:Unspecified : Technology : Observatory : Facility
Facility:Cherenkov Telescope Array

Képek

A déli félteke CTA távcsövei
A déli félteke CTA távcsövei
Aláírási ceremónia a CTA déli helyszínének megépítésére és működtetésére
Aláírási ceremónia a CTA déli helyszínének megépítésére és működtetésére
Aláírási ceremónia a Chilei Külügyminisztériummal
Aláírási ceremónia a Chilei Külügyminisztériummal
A CTA elhelyezkedése és elrendezése
A CTA elhelyezkedése és elrendezése
Panorámakép a CTA Obszervatórium leendő helyszínéről
Panorámakép a CTA Obszervatórium leendő helyszínéről
A leendő CTA távcsövek
A leendő CTA távcsövek
A távcsövek elrendezését szemléltető kőhalmok a leendő helyszínen
A távcsövek elrendezését szemléltető kőhalmok a leendő helyszínen
A Cserenkov Távcsőhálózat egy közepes méretű távcsöve
A Cserenkov Távcsőhálózat egy közepes méretű távcsöve
A CTA éjszaka, részecskelavinával
A CTA éjszaka, részecskelavinával
A Cserenkov Távcsőhálózat
A Cserenkov Távcsőhálózat
A CTA obszervatóriumai a Földgömbön
A CTA obszervatóriumai a Földgömbön
A CTA elhelyezkedése a Paranal-hegyen
A CTA elhelyezkedése a Paranal-hegyen
A Cserenkov Távcsőhálózat elhelyezkedése
A Cserenkov Távcsőhálózat elhelyezkedése
Konténerépületek a CTA leendő helyszínén
Konténerépületek a CTA leendő helyszínén
Jelölő kőhalmok
Jelölő kőhalmok
A leendő helyszínek
A leendő helyszínek
A leendő elrendezés
A leendő elrendezés
A VLT leendő szomszédja
A VLT leendő szomszédja
CTA: a két torony
CTA: a két torony
Szoros megfigyelés alatt az időjárás
Szoros megfigyelés alatt az időjárás
A terület kijelölve
A terület kijelölve
Méricskélés
Méricskélés
A Paranal-hegy és az Armazones-hegy Chilében
A Paranal-hegy és az Armazones-hegy Chilében
Cserenkov-sugárzás
Cserenkov-sugárzás
CTA panoráma
CTA panoráma
A CTA leendő otthona
A CTA leendő otthona
Pusztaság, de nem elhagyatott
Pusztaság, de nem elhagyatott
Műszerek a helyszín jellemzésére
Műszerek a helyszín jellemzésére
A környezeti hatások felmérése
A környezeti hatások felmérése
Szemek a Földön és az égen
Szemek a Földön és az égen
Nyomok a homokban
Nyomok a homokban
Odakint, a sivatagban
Odakint, a sivatagban
Az Atacama-sivatag mélyén
Az Atacama-sivatag mélyén
A leendő obszervatórium
A leendő obszervatórium
Sziklák és homok
Sziklák és homok
Az égbolt mindenkié
Az égbolt mindenkié
Az éjszaka varázslatos színei
Az éjszaka varázslatos színei
A CTA és szomszédsága
A CTA és szomszédsága
A CTA a Paranalon
A CTA a Paranalon

Videók

ESOcast 189 Light: Az ESO Paranal Obszervatóriuma fog otthont biztosítani a Déli Cserenkov Távcsőhálózatnak
ESOcast 189 Light: Az ESO Paranal Obszervatóriuma fog otthont biztosítani a Déli Cserenkov Távcsőhálózatnak
A Cserenkov Távcsőhálózat (CTA) déli helyszíne
A Cserenkov Távcsőhálózat (CTA) déli helyszíne
A Cserenkov Távcsőhálózat déli egysége működés közben
A Cserenkov Távcsőhálózat déli egysége működés közben