Bejelentések

Hozzáférhetővé váltak az ALMA újrafeldolgozott Vénusz-mérései

2020. november 17.

Mindenki számára hozzáférhetővé váltak a chilei Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) rádiótávcső-hálózattal a Vénusz bolygóról készült legfrissebb mérések javított, újrafeldolgozott eredményei.

Az ALMA tudományos archívumából letölthető megfigyelési adatokat az ESO partnerségével működtetett mikrohullámú műszerhálózat az Egyesült Királyságbeli Cardiff Egyetemén dolgozó Jane Greaves és munkatársai kezdeményezésére, 2019-ben gyűjtötte a Föld testvérbolygójáról. A mérés célja a Vénusz felhőiben gyanított szokatlan foszfin molekula jelenlétének megerősítése volt, miután a csillagászok korábban erre utaló jeleket találtak a Kelet-Ázsiai Obszervatórium Hawai'i szigetén működő James Clerk Maxwell távcsövével (JCMT).

A felfedezés jelentős nemzetközi figyelmet keltett, mivel a foszfin molekula egy komoly lehetséges biomarker. A bejelentés nyomán élénk tudományos vita bontakozott ki a világ különböző tájain működő kutatócsoportok között, tüzetes vizsgálat alá vonva az eredeti kutatómunkát, valamint az annak alapját képező megfigyelési adatokat is.

E vizsgálatok nyomán az ALMA munkatársai hibát találtak az adatok eredeti feldolgozásában: a Vénusz megfigyelési adataiba egy hamis, műszeres eredetű „fodor” került, ami befolyásolhatta a foszfin kimutatását. A Vénuszról és a hozzá hasonló fényes, naprendszerbeli égitestekről kifejezetten nehéz dolog gyenge jeleket kimutatni, mert az ilyen mérésekhez különösen szigorú előírásokat betartva kell beállítani a műszer elemeit. Az ALMA munkatársai rábukkantak továbbá egy kisebb szoftveres problémára is, ami a Vénuszhoz használt sajátos műszerbeállításokkal együttesen okozhatta az adatokban megjelenő „fodrot”.

Az ALMA ESO keretein belül működő Európai Regionális Központja a szokásos eljárást követve a probléma napvilágra kerülése után azonnal eltávolította ezeket az adatokat a tudományos archívumából, a hiba javításáig. Az adatok újrakalibrált, lényegesen megbízhatóbb verziója most visszakerült az adatbázisba, és nyilvánosan hozzáférhető az egész csillagász közösség számára.

Greaves és munkatársai a frissített adatokat felhasználva már közzé is tettek egy jelenleg még referálatlan friss tanulmányt a Vénusz légköréről. A javított adatokat mostantól felhasználhatják a Vénusz tanulmányozásában érdekelt más kutatócsoportok is annak érdekében, hogy minél megbízhatóbb választ kapjunk a foszfin Vénusz légkörében való jelenlétének kérdésére. Bármi legyen is e tudományos folyamat eredménye, az bizonyos, hogy a végére sokkal többet fogunk tudni testvérbolygónkról, a Vénuszról.

További Információ

Az Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) az európai ESO, az Amerikai Egyesült Államokbeli U.S. National Science Foundation (NSF) és a japán National Institutes of Natural Sciences (NINS) együttműködésében, a Chilei Köztársasággal közösen valósult meg.

About the Announcement

Id:ann20030

Képek

Az ALMA éjszaka 2
Az ALMA éjszaka 2