Bejelentések

Előre, a szabad hozzáférésű tudomány felé

16 millió eurós támogatás az európai csillagászati és részecskefizikai kutatások adatainak szabad hozzáférhetővé tételére

2018. november 20.

Az Európai Csillagászati és Részecskefizikai Kutatói Együttműködés (ESFRI) 16 millió euró támogatást nyert el a kutatási infrastruktúra (ESCAPE) programjára az Európai Unió Horizont 2020 kutatás-fejlesztési és innovációs programjából [1]. A támogatott projekt 2019. első negyedévében indul. Az ESCAPE program az Európa kulcsfontosságú csillagászati és részecskefizikai kutatási infrastruktúráit összefogó  European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) szervezet cselekvési terve. Ez a kezdeményezés a nyitott tudomány által az európai kutatókkal szemben támasztott szabad adathozzáférés problémájára keres megoldást.
 
Az ESCAPE program összefogja a résztvevő intézeteknek az adatok és szoftverek szabadon hozzáférhetővé és összekapcsolhatóvá tételére tett erőfeszítéseit a mai modern, többközvetítős csillagászatban, és a részecskegyorsítók által hajtott részecskefizikában.
 
A francia Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Nemzeti Tudományos Kutatások Központja) által vezetett, 42 hónapos futamidejű ESCAPE program 31 európai tudományos és ipari partner együttműködését fogja koordinálni, válaszokat keresve a szabad hozzáférésű tudomány legfontosabb kérdéseire, és előmozdítva az adat-innovációt az adatok által vezérelt tudományos kutatásokban. 
 
Azért esett a választásunk az ESCAPE betűszóra [angol jelentése menekülés - a ford.], mert szeretnénk, ha az adataink és kutatásaink mentesek volnának mindenfajta bezártságtól” – világít rá Dr. Giovanni Lamanna, a CNRS LAPP laboratóriumának (Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules) igazgatója, az ESCAPE program vezető kutatója.
 
Ez az ambiciózus program azáltal fogja fejleszteni a többközvetítős csillagászat és a gyorsítók által hajtott részecskefizika tudományos együttműködéseit, hogy új összeurópai infrastruktúrát és módszertant fejleszt a nagy adathalmazok tárolására, feldolgozására és közzétételére. Az ESCAPE az Európai tudományos közösség tagjainak oktatására is hangsúlyt fektet, célul tűzve a kutatók tudatosságának fejlesztését a tudományos adatok kezelésének terén. A program igyekszik a gyakorlatba is átültetni az Európai Nyílt Tudományos Felhő (European Open Science Cloud) elveit úgy, hogy a kutatók számára integrált nyílt tudományos platformot biztosít adatelemzési célokra.
 
 
Megjegyzés
 
[1] Az Európai Unió Horizont 2020 kutatás-fejlesztési és innovációs programjától az ESCAPE projektre elnyert támogatás azonosítószáma 824064.
 
További Információ
 
Az ESCAPE széles szakértői hálózatra, konzorciumokra és létesítményekre támaszkodva komoly tudásbázison nyugszik. Az együttműködés olyan ESFRI programokat is magába foglal, mint a Cherenkov Telescope Array (CTA), a Rendkívül Nagy Távcső (Extremely Large Telescope – ELT), az Európai Naptávcső (European Solar Telescope – EST), a Facility for Antiproton and Ion Research in Europe (FAIR), a High Luminosity-Large Hadron Collider (HL-LHC), a cubic-kilometre-sized Neutrino Telescope (KM3NeT), valamint a Square Kilometre Array (SKA). Két összeurópai nemzetközi szervezet, az Európai Nukleáris Kutató Szervezet (CERN), és az Európai Déli Obszervatórium (ESO) is az ESCAPE együttműködés tagja. Az Európai Virtuális Obszervatórium (EURO-VO) szintén tevékeny részt vállal a munkában. Az ESCAPE további világszínvonalú kutatóhelyeket is bevon az együttműködésbe, többek közt az ESO által működtetett obszervatóriumokat (pl. APEXALMA, a Paranal és a La Silla obszervatóriumok), kutatási infrastruktúrákat, mint az Európai Gravitációshullám Obszervatórium (EGO-Virgo), és az egyesült VLBI ERIC Intézet (JIVE). Az ESCAPE partnerek teljes listáját az ESCAPE sajtóközlemény sorolja fel.

Linkek

About the Announcement

Id:ann18084

Képek

Az ESCAPE logója
Az ESCAPE logója