Tiedote

ESO säilyttää asemansa maailman tuotteliaimpana maanpäälisenä observatoriona

29. maaliskuuta 2016

Katsaus vuonna 2015 julkaistuihin vertaisarvioituihin tieteellisiin artikkeleihin, joissa on käytetty ESO:n teleskooppien dataa on osoittanut, että ESO säilyttää asemansa maailman tuotteliaimpana maanpäälisenä observatoriona. Tähtitieteilijät käyttivät ESO:n yksiöistä peräisin olevaa dataa tuottaessaan yhteensä 860 tieteellistä vertaisarvioitua artikkelia.

Yhteensä 550 paperia viittasi tuloksissa ESO:n VLT-kaukoputkiin tai VLT-interferometriin. Kolme tuotteliainta VLT instrumenttia paperien lukumäärässä laskettuna ovat UVES, FORS2 ja X-shooter, joita käytettiin vastaavasti 144:ssä, 91:ssä ja 78:ssa paperissa. VISTA:n eli koko taivaan kartoituksen tuottamaa dataa käytettiin 73:ssa paperissa.

La Sillassa sijaitsevat yksiköt tuottivat dataa yli kahteensataan artikkeliin. HARPS säilyttää asemansa La Sillan tuotteliaimpana instrumenttina, minkä nimiin on kirjattu 81 paperia, mikä on kymmenen enemmän kuin viime vuonna.

"Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)"-radioteleskooppi kokonaisuuden havaintoaikaa käytettiin yhteensä 73:ssa artikkelissa vuonna 2015 ja 32 paperia perustuivat "Atacama Pathfinder Experiment telescope (APEX)"-teleskoopin havaintoihin. APEX on yhteistyö "Max Planck Institute for Radio Astronomy"-instituutin ja Onsalan avaruusobservatorion ja ESO:n välillä ja sitä operoi ESO Chajnantorin tasangolla Chilessä Atacaman alueella.

Jos julkaisujen lukumäärää verrataan maailmanlaajuisesti muiden vastaavien observatorioiden kanssa, niin ESO nousee listan ensimmäiseksi. On kuitenkin huomattava, että julkaisujen laskutavat vaihtelevat eri paikoissa ja näitä lukuja ei voi suoraan verrata muiden keräämiin listoihin. Siitä huolimatta on selvää, että ESO on selvästi edellä muita maanpäälisiä observatorioita ja saatujen lukujen perusteella on hieman NASA/ESA Hubble avaruuskaukoputkea edellä.

Nämä tulokset osoittavat kuinka tärkeä ESO on tähtitieteen tutkimuksessa. Julkaisustatistiikka antaa kuvan siitä miten laajasti tutkimusta tehdään eri observatorioissa, mutta se ei kuitenkaan kuvaa suoraan sitä miten suuri merkitys niillä on tieteeseen yleisesti.

Kuvat on julkaistu osana ESO:n vuotuista julkaisustatistiikkaa [1], minkä tekee ESO:n kirjasto ja laskuissa on käytetty ESO:n "Telescope Bibliography (telbib)"-tietokantaa, mikä sisältää ne referoidut julkaisut, missä on käytetty ESO:n dataa [2]. ESO tekee paljon työtä sen eteen, että kaikki relevantit artikkelit ovat mukana ja telbib-tietokannan pitäisi olla erittäin kattava ja täydellinen.

Interaktiiviset kuvaajat valikoiduista tilastoista ovat myös nähtävissä verkossa. Näissä kuvaajissa on mukana koko telbib tietokanta [3], mikä sisältää kaikki kirjaukset julkaisuista vuodesta 1996 nykypäivään. Sitä voi käyttää julkaisuhistorian eri ominaisuuksien tarkasteluun sisältäen viittaukset eri ESO:n instrumentteihin ja arkistodatan käyttämiseen.

[1] ESO:n julkaisustatistiikka

[2] Tellib tieto ja pääsy tietokantaan

[3] Interaktiivinen telbib-statistiikka

Yhteystiedot

Uta Grothkopf
ESO Librarian
Garching bei München, Germany
Puh.: +49 89 3200 6280+49 89 3200 6280
S-posti: uta.grothkopf@eso.org

Peter Grimley
ESO Assistant Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Puh.: +49 89 3200 6383+49 89 3200 6383
S-posti: pgrimley@eso.org

Tiedotteesta

Tunnistus:ann16019

Kuvat

Number of papers published using observational data from different observatories
Number of papers published using observational data from different observatories
Englanniksi
Number of papers published using observations from ESO facilities
Number of papers published using observations from ESO facilities
Englanniksi