VLT astronomers at work - 7

The VLT control room. From here, the observing teams control the VLT telescopes and instruments via the computer terminals and monitors.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vltastronomers2008g
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:07 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

HD


Large

QT e madhe
1,9 MB

Medium

Flash Mesatar
1,8 MB

Small

Flash i vogël
801,8 KB
QT e vogël
476,6 KB

For Broadcasters