Condor at Paranal

A condor flying over Cerro Paranal, home to ESO's Very Large Telescope.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlt09condor1
Data e Publikimit:Shk 22, 2010, 12:12 CET
Kohëzgjatja:21 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

HD


Large

QT e madhe
4,5 MB

Medium

Flash Mesatar
3,3 MB

Small

QT e vogël
1,2 MB

For Broadcasters