Mirror recoating at the Very Large Telescope (part 33)

Mirror recoating at the Very Large Telescope in Cerro Paranal

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:recoating33
Data e Publikimit:Jan 27, 2010, 20:27 CET
Kohëzgjatja:06 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Very Large Telescope
Tipi:Unspecified : Technology
Kategori:Paranal

HD


Large

QT e madhe
1,8 MB

Medium

Flash Mesatar
1,5 MB

Small

Flash i vogël
737,7 KB
QT e vogël
453,4 KB

For Broadcasters