Assembly hall (part 2)

This video shows the assembly hall at the ESO Headquarters in Germany in 1992.

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:hqassembhall92b
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:15 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Premises

Large

QT e madhe
3,0 MB

Medium

Flash Mesatar
2,6 MB

Small

QT e vogël
794,4 KB

For Broadcasters