The future ALMA array on Chajnantor (artist’s rendering) — 1

Artist's rendering of the ALMA Array on the Chajnantor plateau, in an extended configuration.

Të drejtat:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Calçada

Rreth kësaj Videoje

Id:almaanimation1
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:18 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
Tipi:Unspecified : Technology : Observatory
Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
3,6 MB

Medium

Flash Mesatar
3,4 MB

Small

QT e vogël
883,2 KB

For Broadcasters