European ALMA antenna brings total on Chajnantor to 16

The first European ALMA antenna on its way to Chajnantor. Read more in the press release eso1127.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma11firstaem9
Data e Publikimit:Kor 29, 2011, 15:11 CEST
Kohëzgjatja:16 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
2,9 MB

Medium

Flash Mesatar
2,3 MB

Small

QT e vogël
784,5 KB

For Broadcasters