Correlator

The Correlator at the ALMA Array Operations Site (AOS) Technical Building.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma10correlator10
Data e Publikimit:Dhj 31, 2010, 22:32 CET
Kohëzgjatja:06 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
835,2 KB

Medium

Publikim Video
866,4 KB
Flash Mesatar
1,0 MB

Small

Flash i vogël
357,5 KB
QT e vogël
217,2 KB

For Broadcasters