Performing tests for ALMA

High altitude environment test of ALMA equipment at Chajnantor.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma09equiptest4
Data e Publikimit:Shk 22, 2010, 11:43 CET
Kohëzgjatja:18 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
Tipi:Unspecified : Technology
Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
3,8 MB

Medium

Flash Mesatar
3,5 MB

Small

QT e vogël
1,0 MB

For Broadcasters