Performing tests for ALMA

High altitude environment test of ALMA equipment at Chajnantor.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma09equiptest2
Data e Publikimit:Shk 22, 2010, 11:43 CET
Kohëzgjatja:17 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
Tipi:Local Universe : Technology
Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
3,6 MB

Medium

Flash Mesatar
3,1 MB

Small

QT e vogël
971,5 KB

For Broadcasters