Constructions at the ALMA site

Constructions at the ALMA Array Operations Site (AOS) on the Chajnantor plateau in northern Chile.

Two antennas are visible on the background.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma09chajconstr10
Data e Publikimit:Shk 22, 2010, 11:43 CET
Kohëzgjatja:05 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:ALMA AOS, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
Tipi:Unspecified : Technology
Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
1,4 MB

Medium

Flash Mesatar
1,4 MB

Small

Flash i vogël
635,7 KB
QT e vogël
348,5 KB

For Broadcasters