Shkencë me teleskopët e ESO-s

Teleskopët e ESO-s na japin të dhëna për shumë rezultate dhe përparime në astronomi, dhe na çojnë në një numër të madh publikimesh shkencore çdo vit. Astronomët përdorin këto observatorë modern për studimin e objekteve si brenda Sistemit Diellor deri tek skajet më të largëta të Universit.

Me 2 artikuj shkencorë të publikuar çdo ditë, observatorët e ESO-s janë në fakt strukturat më produktive në botë mbi astronominë e bazuar në tokë. Zbulimet më të shquara janë nxjerrë në shtyp si dhe në Rraportin vjetor të ESO-s. Nëse jeni të interesuar në ESO lidhura me botimet shkencore, ju mund të:

Në këtë seksion ju do të gjeni dy shembuj të kërkimeve astronomike të bazuara në të dhënat e marra me teleskopët dhe instrumentet e ESO-s: