Building La Silla Observatory

Road construction works near La Silla peak (on the right), in the IV Region of Chile, in 1968.

Të drejtat:

ESO

Rreth fotografisë

Id:ehpa-5-001-cc
Tipi:Fotografik
Data e Publikimit:Mar 29, 2019, 15:00 CET
Publikime të ngjashme:eso1906
Përmasat:2842 x 1945 px

Rreth objektit

Tipi:Unspecified
Kategori:La Silla

Formate Fotografish

JPEG i madh
1,6 MB

E zmadhueshme


Wallpaper

1024x768
340,8 KB
1280x1024
523,5 KB
1600x1200
721,2 KB
1920x1200
832,6 KB
2048x1536
1,0 MB